Retningslinjer

Noen retnignslinjer - kvalitet på nettsteder / hjemmesider.

Foruten at forfatteren av et nettsted skal vise at han til fulle behersker de tekonologier han bruker, og som kortfattet er nevnt punktvis i dette domumentet, så er det også like viktig at man vurderer den samlede kvalitet på nettstedet. Alt for mange sjusker når de lager nettsider og de bærer hverken preg av innsikt, kunnen eller antydning om at forfatteren har begrep om de mekanismer som hersker både på internettet og hos mennesker som benytter seg av internettet. Dette skyldes at kunden ofte er den svake part når han leier inn det han tror er fagmann på websider.

Kunden har ofte ikke kunnskap nok til hverken å bestille de moduler som er ønskelig / mulig og er ofte heller ikke i stand til å formulere en kravspesifikasjon.
Kunden har ofte heller ikke forutsetning til å vurdere om det er ekte fagfolk han er i kontakt med eller om det er en av de mange bløffmakere som man kan være uheldig å treffe på.

Der er alt for mange eksempler på at kunder betaler alt for store summer for et websted de har bestilt. Jeg har sett eksempler på at det er blitt betalt flere tusen kroner for et lite websted som jeg hadde kunnet lage mye bedre på en halv times tid.

En kunde skal forlange at all HTML kode validerer, at webstedet består Bobby testen på alle sider og at grafikken skal være orginalt laget og av god kvalitet. En kunde skal samtidig også kunne kreve at alle punkter som befinner seg i det ovenfor nevnte dokument er blitt etterfulgt. Samt at selvsagt budskapet og profilen er ivaretatt på tilfredsstillende måte.

En utvikler av nettsider skal også kjenne til de grunnleggende regler som gjelder innen typografi og grafisk formgivning.

Det hjelper ikke med stilfult utseende hvis ikke surferen finner det han er ute etter. 95% av webstedene i Norge har vesentlige brukersvakheter. Brukervennlighet er en viktig nøkkel til suksess.

Innholdet er det som skal være det dominerende. Henvisninger og hypelinker skal med tydelighet vise hvor de fører til. Det skal til enhver tid være mulig å orientere seg hvor på nettstedet man befinner seg.

Nettstedet skal være oversiktlig og lett tilgjengelig. Teksten skal være kortfattet og presis. Den skal gi leseren den informasjonen han forventer å finne under de ulike temaene.

Nettstedets formål og profil skal gå klart frem av førstesiden. For eksempel bør en bedrifts firmalogo være tydelig markert. De øvrige sider skal ha kjennetegn som minner brukeren hvem sitt nettsted han befinner seg på.

Nedlastningstiden bør ikke overstige 10 sekunder. For mange brukere er dette nemlig den tiden de aksepterer å vente før de bryter av. En nettside skal ikke overskride 60-70k i samlet filstørrelse (gjelder både html fil, grafikk og hva ellers siden mått inneholde). Og en bruker skal heller ikke ytterligere forstyrres ved at han havner på en såkalt splash side. En splash side er en førsteside som er totalt unødvendig og som kun sinker brukeren i å finne det han er på utkikk etter.
Vi er heller ikke villige til å lete mere enn 10 sekunder for å forstå sidens oppbygging og menysystem.
Man skal også kreve at siden er brukervennlig og fungerer optimalt i alle nettlesere uten bruk av innpluggingsprogram (Plug-ins) eller at programkode skal kjøres på surferens maskin.

I arbeidet med webutvikling og produksjon av nettsteder må både utvikler og kunde ta stilling til ulike komponenter som:

Sensivitet / uttrykk

 1. Lay out
 2. Grafisk design
 3. Hvordan siden høres og ser ut.
 4. Visuelt språk
 5. Visuell arv
 6. Stemning
 7. Tekst og språk
 8. Bilde m.m.

Konseptuelt

 1. Arktektoniske komponenter
 2. Arrangement - forholdet mellom de ulike komponentene.
 3. Innhold
 4. Metafortankegang
 5. Språk
 6. Hvordan innholdet og ideen reflekteres

Reaktivitet

 1. Tidsaspekt
 2. Brukervennlighet
 3. Navigasjon
 4. Interaktivitet
 5. Hvordan er det å bruke nettstedet


Det er svært viktig å ta stilling til kvaliteten av nettstedet, og bruken av virkemidler som f.eks:

 1. Formalestetiske virkemidler
 2. Opplevelses virkemidler
 3. Grafisk design
 4. Brukergrensesnitt
 5. Interaktivitet
 6. Oppbygging
De samme retningslinjer bør følges på ethvert nettsted; ikke bare kommersielle nettsteder, men også private, såkalte "hjemmesider".

Siden bør samtidig være såpass spennede at vi ønsker å komme tilbake.....

Linker

 1. Om websider
 2. Noen retningslinjer
 3. Design - Utseende - Redesign?
 4. Spyware og Adware
 5. Download Kalkulator
 6. Websikre Farger
 7. Ny PC? Hvordan?
 8. HTML Intro
 9. HTML Del 1
 10. HTML og CSS Del 2
 11. Infisert maskin?