HTML Dokumenthoved-koder
<BASE HREF="..."> Specificerer det aktuelle dokuments URL så relative URL bliver opfattet rigtigt.
<META ...> Giver oplysninger om dokumentet. Atributtene kan bl.a være ..
«CONTENT="...." Indeholder opplysninger om dokumentet til index og lignende
«HTTP-EQUIV="REFRESH" CONTENT=n forårsager at dokumentet indlæses regelmæssig hvert n'te sekund.
«<META HTTP-EQUIV="REFRESH" CONTENT="5;URL=http://www.utbyder.dk/index.htm"> forårsager at IE hopper til den nye URL efter 5 sekunder.
<TITLE>...</TITLE> Omslutter dokumentets titel. Sørg for at lave det så kort og præcist som mulig.
Vær allerede nu opmærksom på at æ-ø-å-Æ-Ø-Å skal skrives som &aelig; &oslash; &aring; &AElig; &Oslash; &Aring;