Elementære kroppsmærker
<!-- kommentar --> Slik tilføjes en kommentar.
<H1>...</H1> Overskriftsnivå 1 (H1..H6)
<BR> Fremtvinger linjeskift
<DIV STYLE="text-align:center">. .</DIV> Centrerer teksten. (left, right)
<b>..</b> Laver fed tekst.
<i>..</i> Laver italics tekst.
<u>..</u> Laver understreget tekst.
<HR> Laver en vandret linje.
<p>..</p> Laver et avsnit.