Koder for lister
<OL></OL> Ordnet liste, hvor punkterne nummereres i rækkefølge.Nummertegnet defineres med TYPE attributten TYPE="n" hvor n=1,a,A,i.I
<UL></UL> Unummereret liste, hvor punkterne markeres med punkttegn, som defineres med TYPE attributten TYPE="xx" hvor xx=circle, disc, square
Eksempel
<OL TYPE="A">
  <LI> Første rekke
  <LI> Andre rekke
</OL>
Giver:

  1. Første rekke
  2. Andre rekke