HTML dokumentmærker
<HTML>..<HTML> Omslutter hele dokumentet og markerer det som HTML.
<HEAD>..<HEAD> Udpeger dokumenthovedet med forskellig information som titlen og andet.
<BODY>..<BODY> Omkranser hoveddelen (den synlige del) af dokumentet.
« ALINK=rrggbb Farver linker med farven rrggbb (Aktivt link)
« LINK=rrggbb Farver mulige linker i teksten med farven rrggbb
« VLINK=rrggbb Farver allerede benyttede linker med farvern rrggbb.
« BACKGROUND="URL" Lægger et baggundsbillede bag teksten.
« BGCOLOR=rrggbb Giver baggrunden farven rrggbb.
« TEXT=rrggbb Al normal tekst vil få farven rrggbb.
Eksempel fra denne side som du nu ser på:
<BODY BGCOLOR="#C0C0C0" TEXT="#000000" LINK="#0000FF" VLINK="#800080" ALINK="#FF0000">
Man kan også erstatte BGCOLOR="#C0C0C0" med for eksempel BGCOLOR="Blue" (red, grey osv...)
Link til Farger