Koder for tabeller.
<TABLE>..</TABLE> Omslutter en tabell
<CAPTION>..</CAPTION> Tabellens titel
<TR>..</TR> Definerer en tabellrekke. (rad)
<TD>..</TD> Definerer en celle i en tabellrekke (kolonne)
Atributter-- Demo
ALIGN="..." Bestemmer justeringen i forhold til omgivende elementer (LEFT, RIGHT, CENTER)
BGCOLOR=rrggbb Styrer baggrundsfarven
BORDER=n Rammetykkelse i pixel
WIDTH=n Tabellens bredde i pixel eller % av dokumentets bredde.