Proxomitron
En Introduksjon

Scott R. Lemmon
and
John Sankey
 
Download her

En Introduksjon
  Hvorfor Proxomitron?
  Systemkrav
  Installasjon og avinstallasjon
  Hovedskjermen
  Filter til websider - En kort guide
  HTTP Header Filtre
  Distribusjon og Copyright
Proxomitron
Proxomitron
Holder øye med webben.
For deg.

Hvorfor anskaffe Proxomitron?

Har du noensinne ønsket at du kunne stoppe blinkende popups og reklamer, som tar evigheter å nedlaste, ikke printer ut skikkelig og forstyrrer det du egentlig vil lese? Virker det som om din tilbakeknapp eller musen ikke virker på noen sider? Trenger du større fonter, eller har du vanskeligheter med røde bokstaver på grønn bakgrunn? Er der NOE SOM HELST du ikke liker med det din nettleser viser deg, eller hvordan den virker?

I så fall er Proxomitron noe for deg!

Bemerk at Proxomitron ikke er en brannmur. De eneste software som bruker programmet er de software som har fått beskjed om det.

Den har fått sitt navn fra måten den virker på - den bruker en egenskap ved Internettet som er kjent under navnet "HTTP Proxy". Dette gir et (lokalt eller remote) program lov til å være mellommann mellom din nettleser og Internettet. Det kan da overvåke alt sammen og forandre det til det du ønsker. Alle vanlige nettlesere har en proxy interface, for det er en del av de originale spesifikasjonene for webben. Men noen "gratis" leverandører krever at du bruker deres nettlesere, og noen av disse er ikke kompatible med hverken proxyer eller firewaller (brannmurer).

Systemkrav

Windows 95,98,Me,NT, eller 2000. Programmet blir laget på Windows 95; versjon 4.4 har blitt fullstendig testet på NT. (Versjon 3 har noen problemer med NT.) Dette dokument beskriver versjon 4.4

Installasjon og avinstallasjon

Last ned her.

Dersom du laster ned 'installer' versjonen, skal du bare kjøre "setup.exe". En startmeny gruppe vil bli laget og et icon vil bli plassert på ditt skrivebord.

Dersom du nedlaster 'plain' versjonen, så lager du en ny mappe og plasserer zip filen i den. Der pakker du også filen ut. Og så kan du lage deg en snarvei på skrivebordet selv. (Din oppstart mappe er en god plass.)

Dersom du vil avinstallere den, så sletter du bare denne mappen. Programmet foretar ingen endringer noen steder i systemet.

Oppgradering til nyere versjoner: Det er enkelt; - det er bare å kopiere de nye filer over de gamle. (Husk å ta med undermapper.) Men før du gjør dette vil du sikkert forandre navnene på eventuelle config-filer du har gjort endringer i selv, slik at du ikke overskriver dem. Dersom dette høres innviklet ut, så kan du bare pakke en ny versjon ut i en ny mappe for seg selv, og deretter hente de filer du ønsker å bruke fra den eldre versjonen.

Innstill din nettleser til å bruke Proxomitron

Etter installasjonen er du nødt til å konfigurere din nettleser til å bruke programmet. Dette inkluderer å sette nettleserens proxy valg. Selv om det varierer fra nettleser til nettleser, så har alle en slik valgmulighet ett eller annet sted.

Etter at nettleseren er innstilt, start Proxomitron. Et øye i en grønn trekant kommer frem på systemlinjen ved siden av ditt ur på skjermen, slik at du alltid kan finne den når du surfer. Nå blir alle forbindelser din nettleser lager, dirigert via Proxomitron og filtrert. Når du ønsker å forandre noe den gjør så klikker du på trianglet og programmets hovedmeny dukker opp. Dersom du klikker på bypass knappen, så blir iconet på systemlinjen grått og det indikerer at Proxomitron ikke lenger filterer. Klikk igjen og den starter filtreringen.

Etter at du har innstilt din nettleser til å bruke Proxomitron, så vil din nettleser ikke virke uten at du også samtidig starter dette programmet. For å forbigå Proxomitron i sin helhet så skal du tilbakestille din nettleser til ikke å bruke proxy, eller bare klikke på ( "direct connection to the Internet" som Netscape sier). Både Netscape og Internet Explorer gir deg muligheten til å veksle mellom disse to innstillinger med et "flueben" i et valgfelt på deres "proxy configuration" skjermbilder. Og dersom du allerede bruker en annen proxy så du innstille Proxomitron til å bruke den proxy innstilling som din nettleser hadde i forveien. .

Hovedskjermen

Hovedskjerm File: administrer konfigurasjons filer . Når Proxomitron startes henter den først sin adminsitrasjonsfil som heter "default.cfg" i samme mappe som programmet selv ligger. Du kan ha flere slike konfigurasjonsfiler dersom du har lyst, og bare gi dem forskjellige navn for å skifte mellom forskjellige oppsett. Bruk File menyen (eller høyreklikk på hovedvinduet) for å hente frem valgmuligheten til å lagre eller hente konfigurasjonsfiler. Disse filer er enkle tekstfiler med endelsen cfg og du kan redigere dem med en alminnelig tekstbehandler som Notepad. Filter fra en fil kan bli inkorporert i den du bruker ved hjelp av "Merge config files" fra hovedskjermens "File" meny, eller, selvsagt ved å bruke Notepad for å skrive dem direkte inn.

Dersom du har satt opp Proxomitron til å starte ved innlogging og avslutte ved avlogging, så må du huske at den ikke lagrer forandringer automatisk. Du må lagre de forandringer du har gjort fra menyen dersom du ønsker at de skal være der ved neste oppstart.

Help: Åpner hjelpefilene (ligner det du leser nå)

Active filters: Proxomitron har flere kategorier filtre

Hvert sett med filtre kan hurtig slås på og av ved å hake av checkboksen for den respektive gruppe.

Edit filters: Her er der du aktiverer eller deaktiverer hvert enkelt filter hver for seg. Når du blir mere avansert så er det her du editerer og lager dine egne filtre.

Config: Her er mange nyttige ting, og for det meste dekket i Tekniske detaljer :

Proxy: Taste inn og velge mellom forskjellige eksterne proxier.

Bypass: denne knappen skrur alle filtre av eller på. Ved å trykke på denne og så klikke på "reload" i din nettleser, kan du se hvordan den originale side ser ut; uten bruk av filtre. Bemerk: Nettleser Reload:
Netscape: Hold nede SHIFT når du trykker reload, eller trykk SHIFT+CTRL+R
Internet Explorer 4.x og senere: trykk CTRL+F5
Opera: trykk CTRL+F5

Abort: stopper all aktivitet og resetter Proxomitron. Den virker omtrent som stoppknappen i din nettleser, bortsett fra at denne stopper både Proxomitron og nettleseren. Normalt trenger du kun å bruke denne knappen dersom for eksempel et stort Java-Script har startet og nekter å gi slipp på din nettleser, eller dersom du har kommet til å lage en feil i ett av dine filtre slik at det hele kjører i en evighets-sirkel.

Log Window: denne brukes når du ønsker å studere nøyaktig hva hvert site gjør med deg. Dette er en nyttig funksjon når du er blitt avansert nok til å lage dine egne filtre.

Filter til websider - En kort guide

Her er hva de filtre som kommer med Proxomitron er beregnet til. Husk at du kan justere dem og tilpasse dem for bestemte reklamer, URLer osv. dersom du lærer deg Proxomitron sitt filter språk.

Der medfølger noen få spesielle filtersett i distribusjonen av Proxomitron. Du kan velge en ved å bruke "Load config file" fra Proxomitron sin hoved meny.

HTTP Header Filtre
eller, avsløringen av de mystiske HTTP Headere...

HTTP Headers er beskjeder som sendes mellom din nettleser og en Internet web server hver gang du vil se en side. Disse beskjeder inneholder all slags informasjon - noe nødvendig og noe som er mest informasjonsaktigt. Dette inkluderer, blant annet, de beryktede og infame cookies, som du sikkert har hørt om. Normalt ser man aldri disse beskjeder, men når du bruker Proxomitron sitt "Log Window" kan du se hva din nettleser sier i det skjulte.

Man deler Headere inn i to typer - Request (Forespørsler) Headers er utgående beskjeder fra din nettleser og Reply (svar) Headers er innkommende beskjeder til nettleseren. Loggvinduet viser disse to typer i forskjellige farger; respektivt grønn og gul. Headere kan være arrangert tilfeldig og noen kan også vise seg to gnager (uvanlig). Headere som enten din nettleser eller serveren ikke forstår blir bare oversett. Reply Headere kan være produsert direkte av serveren eller av <meta http-equiv="..."> på websiden.

Ved å bruke Proxomitron sine header filtre, kan du legge til, fjerne eller forandre slike; basert på deres innhold. Her er de vanlige som du kanskje har lyst til å bruke for å forandre på ting. (Bemerk! Header navn er følsomme for store og små bokstaver.)(out=ut, in=inn)

Distribusjon og Copyright

Proxomitron er Copyrightet © 1999-2003 by Scott R. Lemmon

Bruk den på egen risiko!

Jeg tror Proxomitron er et sikkert og nyttig program, men jeg vil ikke på noen måte holdes ansvarlig for eventuelle komplikasjoner eller skader det eventuelt kan medføre å bruke den. Ved å bruke dette programmet har du samtidig samtykket i disse betingelser.

Du kan bruke Proxomitron så ofte og så lenge du vil. Detaljerte betingelser finnes sammen med pakken.

Oversatt av Arne Flåten


Diskusjonsforum- Klikk her!