Bowling Pin - DSF

Her skal man teste sine evner til at skyde præcist og hurtigt med den fornødne anslagsenergi. Den skytte der rammer alle faldmål i hver omgang på kortest tid, skal vinde konkurrencen. I Bowling Pin er faldmålene bowlingkegler, lavet af træ og plastic. Målopstillinger er bordopstillinger med faldmålene opstillet i symmetriske rækker. Afstanden fra skydelinien til målopstillingen er 7,60 meter. Skydestilling er: En- eller tohåndsfatning efter ønske. Udgangsstilling 45 grader.

Bowling-Pin konkurrencer er opdelt i 3 hovedskydninger og 8 øvrige skydninger. Af praktiske årsager kan stævnelederen dog reducere antallet af de øvrige skydninger. Skydningerne er opdelt på følgende måde:

 1. Hovedskydning Pistol Standard 5-pin
  • Inkluderet i tilmeldingsgebyret.
  • Skytten skyder 5 kegler ned pr. omgang. Der skydes 3 omgange, hvoraf de 2 bedste tæller sammenlagt. Der må max. lades med 8 patroner.
  • Halvautomatiske håndvåben med en løbslængde på max. 6". Max. vægt på 44 ounces eller 1.247 gram med tomt magasin.
  • Forlængede sigtemidler, optiske sigtemidler, laser sigtemidler, kompensatorer og mundings-bremser er ikke tilladt. Håndleds-/ handskevægte må ikke bæres.
 2. Hovedskydning Revolver Standard 5-pin
  • Inkluderet i tilmeldingsgebyret.
  • Skytten skyder 5 kegler ned pr. omgang. Der skydes 3 omgange, hvoraf de 2 bedste tæller sammenlagt. Der må max. lades med 8 patroner.
  • Revolvere med en løbslængde på max. 8 3/8" eller 21,27 cm. Max. vægt på 48 ounces eller 1360 gram.
  • Forlængede sigtemidler, optiske sigtemidler, laser sigtemidler, kompensatorer og mundings-bremser er ikke tilladt. Håndleds-/ handskevægte må ikke bæres.
 3. Hovedskydning Pistol Fri 5-pin
  • Inkluderet i tilmeldingsgebyret.
  • Skytten skyder 5 kegler ned pr. omgang. Der skydes 3 omgange, hvoraf de 2 bedste tæller sammenlagt. Der må max. lades med 8 patroner.
 4. Pistol Standard 9-pin
  • Skytten skal skyde 9 kegler ned. Der må anvendes forlængede magasiner. Der skydes 3 omgange hvoraf den bedste tæller.
 5. Revolver Standard 9-pin
  • Skytten skal skyde 9 kegler ned. Der skydes 3 omgange hvoraf den bedste tæller.
 6. Pistol Fri 9-pin
  • Skytten skal skyde 9 kegler ned. Der må anvendes forlængede magasiner. Der skydes 3 omgange hvoraf den bedste tæller.
 7. Subway 5-pin
  • Skytten skal skyde 5 kegler ned. Stævneledelsen stiller revolver til rådighed. Der skydes 3 omgange hvoraf den bedste tæller. Der må ikke genlades.
 8. 2 - mandshold Fri 8-pin
  • Holdet skyder 8 kegler ned. Skytterne vælger selv våbentype. Der skydes 3 omgange hvoraf den bedste tæller.
  • Det er muligt for en skytte at skyde på flere hold.
 9. 2 - mandshold Fri / revolver 8-pin
  • Holdet skyder 8 kegler ned. Skytterne vælger hhv. frit og revolver. Der skydes 3 omgange hvoraf den bedste tæller.
  • Det er muligt for en skytte at skyde på flere hold.
 10. .22 Pistol / Revolver Fri 5-pin
  • Skytten skyder 5 kegler ned. Der skydes 3 omgange hvoraf den bedste tæller. Der må ikke genlades.
 11. .32 Pistol / Revolver Fri 5-pin
  • Skytten skyder 5 kegler ned. Der skydes 3 omgange hvoraf den bedste tæller. Der må ikke genlades.
 • I Pistol / Revolver Fri er der følgende begrænsninger:
  1. Laser sigtemidler og håndleds- og handskevægte er ikke tilladt.
  2. Vægten på våbnet må max. være 64 ounces eller 1.814 gram.
Klasser, Bowling-Pin
Klasse Mrk
Senior Over 18 år
Damer Over 18 år
Junior Under 18 år når konkurrencen påbegyndes
 • Banekommandoer
  1. "Lad og gør klar"
  2. "Er skytten klar?"
   • Hvis en skytte siger "nej" vent 15 sekunder, efterfølges af "Er skytten klar?"
  3. Efter kort pause - "Klar"
  4. Efter 1-3 sekunder lyder startsignalet - "Startsignal"
  5. Efter endt omgang - "Aflad våben"
  6. "Våbeneftersyn"
  7. "Markering og rejsning af kegler"

Af Arne Flåten. © 2003-2007