Næste side   Printervenlig version

At købe brugt pistol eller revolver.

Selv har jeg aldrig hverken købt en ny bil eller et nyt våben. Det er en sandhed med én modifikation - jeg har én gang købt en ny S&W revolver. Jeg har oftest købt brugt. Og jeg har til dags dato aldrig oplevet at jeg har været utilfreds med et køb. Begrundelsen for at jeg aldrig har været utilfreds er at jeg så langt som mulig bruger nogle nemme huskeråd når jeg køber brugte håndvåben. Det er ikke tit jeg finder gode råd på Internet når det gælder sådanne køb, og det kræves oftest god erfaring for at spotte det våben man bør købe. Dette er jo en erfaring nye skyttere oftest ikke har, og det er derfor vanskelig. Selv har jeg vokset op med våben i alle mulige kategorier og har vært i kontakt med dem siden jeg var meget lille. Derfor har jeg samlet erfaring fra både dette og det at lytte til de voksne når de snakket om våben. Senere har jeg skaffet mig mine egne erfaringer i tillæg til det jeg vidste fra før.

Disse erfaringer vil jeg gerne dele med dig. Jeg ønsker nemlig ikke at nogen skal blive narret eller på anden måde få helt unødvendige skuffelser i sin nye hobby. Jeg vil gerne at flest mulig skal være tilfredse og kunne nyde sin hobby uden skår i glæden på grund af noget så unødvendig

Forskellige køb

Type Agtpågivenhed Anbefales
Fra venner Mindre Ja
Fra klubmedlemmer Noget Ja
Fra autorisert forhandler En del Ja
Fra ukendt person Stor Ja, med stor agtpågivenhed.
Via Internet Meget stor Kun med meget, meget stor agtpågivenhed


Huskeregler

Fælles for alle våbenkøb er at du skal se, holde og undersøge våbenet. Du skal medbringe et lille tandlægespejl, en tynd lille lommelygte, en tørtræningspatron og nogle vatpinde. Har du dårlig syn så gerne medbring en lille lup også, for nogle af de ting du skal kikke efter er temmelig små ting.

Det første du gør når du skal undersøge et våben er at se efter om det er tomt for ammunition. Denne regel gælder altid og lige meget hvorfor du skal holde i et våben. Altid kontroller våbenet for ammunition først.

 1. Undersøg alle ydre flader på våbenet for skader og rust. Er der tegn på noget af delene, så kan du afslutte allerede nu og ikke spilde tin tid på dette våben.
 2. Er skæftet i orden? Sidder det fast? (Mange laver om på skæftet for at tilpasse det sin hånd. Det er OK så længe du også kan bruge det.) Er alle skruer tilstede og sidder de som de skal (tilstrækkelig fast)? Dersom det er lavet om på skæftet og det ikke passer til dig, så vær sikker på at der kan købes nyt skæfte til netop dette våben.
 3. Kik på bagerste sigtemiddel. Er kærvet placeret langt ude til en af siderne? I så fald kan du gå hjem nu.
 4. Virker den udvendige overfladen på metallet unaturlig bulet, eller har tegn til sprækker, herunder også trommelen på en revolver? I så fald er dette ikke et våben du skal købe. Det egner sig kun til destruktion eller eventuelt som samlerobjekt.
 5. Hold våbenet op til sigtehøjde og konstanter at løbet ikke virker skævt.
 6. Stik vatpinden ind i våbenets kammer og bevæg den rundt omkring. Kommer den ud igen beskidt, så noter dig dette. Ejeren har ikke en gang gidet rengøre den før et salg. Hvor ofte gider vedkommende da rengøre sit våben når han ved det ikke skal kontrolleres?
 7. Hold våbenet tæt ind til dit øre og bevæg alle bevægelige dele. Lyt efter kradselyde fra sandkorn og lignende. Du kan høre dem dersom de er der. Og du kan se resultatet dersom du demonterer våbenet (ridser).
 8. Brug lommelygten og spejlet og kik ind i løbet. Der skal ikke være tegn til skader, buler eller rustangreb. Der skal ikke være olie. Der skal ikke være krudtslam. Er der olie eller slam, så bed ejeren rense våbenet. I et riflet løb skal riflerne fremtræde klart og tydelig og uden skader.
 9. Bed om lov til at tørklikke med våbenet. Du bruger din klikpatron til dette. Spænd hanen og forsøg med din tommel at presse den frem igen. Den skal ikke gå ud af sit hak.
 10. Bed om lov til at være en smule brutal med våbenet. Kak det ned i bordet (ikke alt for hårdt). "Skuddet" skal ikke gå af. (Du har selvsagt ikke ladet den!)
 11. Foretag nogle normale aftræk og bemærk at aftræksvægten skal være den samme hver gang og at den er omkring den vægt som våbenet skal have til de konkurrencer det har deltaget i. (1000-1400 gram sådan ca.)
 12. På en revolver kontrollerer du også at cylinderen sidder fast når hanen er spændt. Det varierer en smule fra mærke til mærke, Colt sidder helt fast og S&W en tanke løsere. Trommelen skal heller ikke glide frem og tilbage. Spind den også når den er slået ud og lyt. Det sidste er for at undersøge om ejektor stangen er skæv.
 13. På revolveren kontrollerer du også gabet mellom trommel og løb. Det skal være konstant for hvert kammer og ikke mere end 0,10" og det idelle er 0,06" (1,5 mm.).
 14. Undersøg spidsen på affyringspinden. Den skal være glat, rundet og ikke skarp og beskadiget.
 15. På en SA pistol undersøger du at hanen forbliver i bagerste stilling når du lukker kammeret.
 16. Magasinet til en SA pistol undersøger du nøje for skader og rifter. Specielt på undersiden for at se om ejeren har ladet det falde til jorden. Det skal være et fejlfrit og originalt magasin.
 17. Om mulig så prøver du våbenet på skydebanen.
 18. Lav altid en kontrakt om at du kan få dine penge tilbage indenfor et bestemt tidsrum dersom det skulle vise sig at våbenet havde fejl som ikke blev opdaget ved undersøgelsen. To uger er passende. Det er ikke en fortrydelseskontrakt, men en kontrakt angående våbenets fejlfrihed.

Næste side   Printervenlig version

Af Arne Flåten. © 2003-2008