21-06-2006

Næste side   Printervenlig version

Doping

Både Dansk Skytte Union og De Danske Skytteforeninger er tilsluttet Anti Doping Danmark (ADD).

Det betyder, at dopingreglerne gælder for alle vore skytter både til træning og stævner, uanset om man skyder discipliner under Dansk Skytte Union eller De Danske Skytteforeninger.

De to organisationer opererer dog med forskellige regelsæt, hvilket kan gøre tingene noget uoverskuelig. Men dette er ingen undskyldning for ikke at vide hvad man må! ( DDS dopingreglement)

Derfor opfordres alle vore medlemmer, der bruger lægeordineret medicin, anden nødvendig medicin samt visse naturpræparater der kan købes i håndkøb - ja, kort sagt et hvert præparat man er nødt til at indtage, til at undersøge lovligheden af præparatet i forhold til doping.

Det gør man bedst ved at spørge sin praktiserende læge. Forklar denne, at man er idrætsudøver, og gerne vil være sikker på, at ens medicin ikke er på den forbudte liste.

Man kan også selv checke de præparater man indtager på Anti Doping Danmarks hjemmeside på www.doping.dk. Under medicin, præparatfortegnelsen findes en oversigt over de medicinske præparater, der udgives via medicinalfirmaer i Danmark. De præparater, der indeholder ulovlige dopingstoffer, er markeret med et og er derfor forbudte. Præparater markeret med er også forbudt, men er underlagt visse restriktioner eller undtagelser. Brug fortegnelsen til at undersøge om et præparat indeholder forbudte stoffer.

Hvis man så er nødt til at bruge præparater der er forbudte, har man forskellige muligheder alt afhængig af hvad man vil skyde.

Skyder man discipliner under Dansk Skytte Union, der fuldt ud efterlever Anti Doping Danmarks regler, skal man søge dispensation på et forenklet skema, hvis man indtager astmamedicin, og for alt anden nødvendig medicin på et standardskema. Skema udfyldes i samråd med ens læge og sendes herefter til Anti Doping Danmark.

Skyder man kun discipliner under De Danske Skytteforeninger behøver man, ifølge DDS's dopingreglement, ikke ansøge om dispensation hvis man indtager astmamedicin, men for alt anden nødvendig medicin der er nævnt på dopinglisten, skal man ansøge om dispensation på enten et nationalt eller et internationalt Medical Certificate. Skema udfyldes i samråd med ens læge og sendes herefter til De Danske Skytteforeninger.

Ansøgning om Medical Certificate - nationalt: TRYK HER
Ansøgning om Medical Certificate - internationalt: TRYK HER

Er du i tvivl kan du ringe til Dopinglinjen 7025 7112, hvor idrætsmedicinske læger tre dage om ugen besvarer spørgsmål om doping.

Udførelse

Når en dopingkontrollant indkalder dig til dopingkontrol, skal han eller hun identificere sig over for dig. For at kontrollanten kan være sikker på din identitet, kan du blive bedt om at fremvise legitimation (det kan være i form af pas, kørekort, Dankort eller lignende).
Når dette er overstået, vil kontrollanten informere dig om dine rettigheder og pligter, bede dig om at underskrive indkaldelse til dopingkontrol samt derefter give dig en kopi af indkaldelsen. Indkaldelsen kan også ske pr. brev eller telefon.

Efter at du er indkaldt til dopingkontrol, er det din pligt at afgive en dopingprøve. Hvis du nægter eller på anden måde forsøger at undgå kontrollen, vil dette blive tolket på samme måde som en positiv prøve.
Fra indkaldelsen, til dopingkontrollen er afsluttet, vil en Anti Doping Danmark-udpeget dopingkontrollant/eskorte holde dig under konstant opsyn. Eskorten er en Anti-Doping Danmark autoriseret person, som bistår dopingkontrollanten med at udføre en række opgaver under dopingkontrollen.
Du har ret til at tage en personlig ledsager med ved kontrollen. Hvis du har spørgsmål vedrørende kontrollen, har du ret til at få information om, hvad kontrollen indebærer. Før du skal afgive selve dopingprøven, kan dopingkontrollanten afgøre, om du skal have mulighed for at deltage i interview med medierne, medvirke i sejrsceremoni, eller lignende ting.

Prøvetagningsudstyr til urinprøve består af urinbæger, glasflasker til forsegling af prøven , protokolformular samt af udstyr til måling af prøvens pH-værdi og massefylde.
Når du er klar til at afgive din urinprøve, skal du vælge et forseglet urinbæger. Du bør efterse, at forseglingen omkring urinbægeret ikke er brudt, og at udstyret er rent. Urinprøven skal afgives i et egnet rum under direkte påsyn af kontrollanten/eskorten.
Kontrollanten/eskorten som bevidner, at du har foretaget urin-prøven, skal være af sammen køn som dig. (Hvis du er over 18 år, må kun du og kontrollanten/eskorten være til stede, når urinprøven afgives. Hvis du er under 18, kan du også give tilladelse til, at din personlige ledsager er til stede ved afgivelsen af urinprøven). Når du har afgivet tilstrækkelig med urin, skal du tage dit urinbæger med, og sammen med kontrollanten/eskorten gå til kontrolområdet. Det er vigtigt, at det kun er dig, der håndterer urinbægeret. Kontrollanten/ eskorten må kun håndtere bægeret, såfremt du beder hende eller ham om det.

De første doping kontroler er allerede foretaget. Den første skedte allerede 31. oktober 2003 ved Vissensbjergs stævne i Skallebøllecentret 31. oktober. En pistolskytte og 3 geværskytter afgav en urinprøve og resultatet var negativt. Den anden dopingkontrol fandt sted i Ølgod Skytteforenings 15 meter luftgevær-stævne lørdag 6. december, hvor en lokal juniorskytte, 2 lokale seniorskytter samt 3 skytter fra Projekt Kort blev bedt om at aflevere en urinprøve. Dette iflg. DDS. Også her var prøvene negative.

Opdatering januar 2005. De første skytte med forbudte stoffer i kroppen er allerede fundet.

Næste side  

Af Arne Flåten. © 2003-2006