Duelskydning 25 m.

En gennemgang af programmets afvikling og nogle bud på hvilke metoder der kan tages i anvendelse for at træne en skytte i delelementerne.

Duelskydning (se f.eks. Sportpistol) er et dynamisk program i modsætning til for eksempel det statiske programmet Præcisionskydning. Programmet foregår på en duelskive Duelskive som er synlig i 3 sekunder og borte i 7 sekunder og hvor der skal afgives et skud hver gang den er fremme. Dette gentages 5 gange, således at en hel serie består af 5 skud i skiven, et skud for hver gang den er synlig (eller må skydes på). I tillæg til den omtalte papskive, møder man også elektroniske skiver hvor tidsintervallerne markeres med rødt og grønt signallys. Man må da skyde når der er grønt lys. Forskellen på den viste og en elektronisk skive, rent visuelt, er at den elektroniske ikke har ringer eller tal. Det er en sort cirkel med de to hvide, 5 mm. tykke streger som markerer horisontalplanet gennem centrum. De hvide streger er vist på figuren og er altså ens på de to typer skiver.

Før programmet er der en forberedelsestid på 3 minutter. Da kommandoer skal foregå på engelsk, er det de engelske kommandoer jeg medtager i tabellen nedenfor, hvor jeg vil skitsere programmets opbygning

Kommando / signal Forklaring
Preparation time begins now! Forberedelse i 3 minutter. Man må praktisere sigteøvelser og tøraftræk.
Get ready for one of one sighting series in the Rapid Fire Stage of .... Load! En prøveserie bliver annonceret og man må først nu lade sit våben. Til dette har man et minut.
Attention! Det røde lys bliver tændt, eller skiverne vender bort og serien er på dette tidspunkt officielt startet. (Ved anvendelse af elektroniske skiver bruger man grønt og rødt lys. Ved brug af papskiver vender skiven væk i 7 sekunder og er fremme i 3 sekunder, repeterende 5 gange.) Skytten indtager grundstillingen. (Det vil sige at skydearmen ikke må løftes mere en 45 grader i forhold til vertikalplanet. Armen skal holdes helt i ro og pistolen må under serien ikke hvile på bord, bænk eller anden anordning.) Denne stilling skal være indtaget inden der igen kommer grønt lys.
A. Grønt lys, eller skiven vender igen frem. Armen må nå løftes og skuddet skal afgives indenfor de 3 sekunder lyset er tændt, eller skiven er fremme. Armen må løftes når skiven begynder på sin bevægelse.
B. Rødt lys, eller skiven vender væk. Der må nu ikke skydes. Der må ikke skydes efter at skiven har påbegyndt sin bevægelse væk fra skytten. Skud afgivet i sidste øjeblik når skiven vender, vurderes godkendt/ikke godkendt v.h.a. skudhullets dimensioner. Skytten indtager grundstillingen (45° osv.) inden der igen bliver tændt grønt lys.
Gentagelse Punkt A og B gentages i alt 5 gange (ikke inklusive prøveserie), således at det grønne lys i alt vil være tændt 5 gange, en gang for hvert skud. Eller skiven har vært vendt 5 gange mod skytten som skal afgive et skud hver gang den er fremme.
Unload! Serien er nu færdig og våbenet skal aflades og lægges ned i henhold til sikkerhedsbestemmelserne. Det hele vil nu gentage sig for de gældende 6 serier á 5 skud. Serier vil blive annonceret og kommandoen Load! vil blive givet. Efter kommandoen Attention! er serien påbegyndt.

Coaching eller samtale med træner (eller andre uofficielle samtaler) er forbudt efter at skytten har indtaget standplads.

Der afgives 30 gældende skud når man skyder duel. Det vil sige at der er 6 gældende serier á 5 skud.

Mine anbefalede justeringer fra grundelementerne ved Præcisionsskydning.

Grundelement Mine anbefalede justeringer.
Skydestilling Skytten indtager en mere "aggressiv"stilling, således at han står en lille tanke fremadbøjet i forhold til den lodrette linje (Han skal opfange rekylen, 5 gange, forholdsvis hurtigt efter hinanden uden at forstyrre balancen eller kroppen og våbenets harmoni).At stå en anelse mere skråt fra skiven og noget bredere fodstilling vil medvirke til et nemmere løft og en bedre balance.
Håndfatning Håndfatningen bør være noget fastere for at bibeholde det samme greb under alle 5 skud og deres rekylvirkning. Dog skal man huske at slappe af nogle gange i fingrene, uden derfor at løsne grebet helt; dette for at ikke hindre blodcirkulationen i så lang tid ad gangen. Man mister en del af følsomheden i fingrene ved et for fast og langvarig greb. Så selv om jeg siger at det skal være et fastere greb, så mener jeg ikke at det skal være et "krampeagtig" greb; farven på neglene skal ikke blive hvid, noget som kendetegner et alt for fast greb.
Aftræk Tidsbegrænsningen tilsiger at det er naturlig at udføre et hurtigere og mere bestemt aftræk uden at det derfor bliver til et ryk.
Åndedræt Tiden er også her det afgørende moment for at afpasse åndedrættet efter tidsforløbet i programmet. Ved kommandoen "Attention!" ånder man ud. Derefter ånder man ind 2 gange, således at man har åndet ind sidste gang når det grønne lys tændes. Derefter ånder man ud ca. ½ delen og holder vejret indtil man har afgivet sit skud og har taget eftersigte. Det røde lys er nu tændt og man foretager atter de to indåndinger og er lige færdig med den sidste indånding når det grønne lys bliver tændt...
Løftet Der er to typer løft man kan vælge i. Det ene vælger jeg at benævne Det Hurtige Løft og det andre Det Langsomme Løft. Ved det hurtige løft har man til hensigt at stoppe løftet i sigteområdet, finsigte og derefter afgive sit skud. Dette løft er ofte brugt af skytter som også skyder f.eks. Silhuetpistol, hvor skytten straks efter skudafgivelse skal skyde på den næste af i alt 5 skiver. Når man bruger det langsomme løft har man ikke til hensigt at stoppe løftet, men afgive skuddet når våbenet bevæger sig langsommere opad og forbi sigteområdet. Skytten afgiver da sit skud når sigtemidlerne befinder sig i sigteområdet og løftet fortsat er aktivt.
Sigtet Også her har skytten to muligheder. Hun kan vælge at sigte "Centreret"Centeret, eller "SubCentreret"Subcentereret; (hvor de fleste præcisionskytter sigter). Begge valg har sine fordeler og ulæmper. Hvor i løftet skytten starter sin finjustering af sigtemidlerne afhænger selvsagt af hvilket løft hun har valgt.

Husk at også generel fysisk og mental træning, kostvaner m.m., som indgår i al træning, ikke vil blive nævnt her.

De hjælpemidler jeg har tilgængelig.

  1. Zippet lydfil (1.4 Mb. Wav format) som viser forløbet af en duelserie. Klik på linjen for at downloade. Eksempel på hvad du får her.
  2. Zippet animeret gif som visualiserer rødt og grønt lys. Starter med et minut "Loading" Eksempel på rytmen her. Husk at et minuts ladning er med.
  3. Zippet duelskive til udprintning for tørtræning. gif format. Du finder den også her
  4. PowerPoint Husk du også behøver lydfilen og den animerede gif. Pasord tilsendes på forespørgsel.

Bud på træning af nogle delelementer

Hvad er træning Før vi i det hele taget tager hul på denne del af opgaven så er det godt at vide hvad træning egentlig er for noget. Man læser jo så meget om både det ene og det andet, og mange træningsformer med forskellige navn som er svære at huske dersom man ikke holder på med dette til daglig. Kort vil jeg dele træning op i Fysisk- & Mental træning Derefter vil jeg dele begge disse op i Generel- & Teknisk træning. Det er for resten nemmere dersom du nu kikker nærmere på den planche jeg har lavet. Der vil du også lægge mærke til at delelementer i programmet naturlig består af de justerede Grundelementer og programspesifik udførelse. Den del af figuren vi nu skal beskæftige os med er de to firkanter næsten nederst; den lyseblå og den lysegule. Du skal klikke på billedet for at se den store version!

Denne webside om duelskydning er en opgave jeg skulle lave som led i træneruddannelsen og den skulle genneføres på 15 minutter. Derfor har jeg valgt nogle få kombinationer af de i alt 12 mulige enkeltpunkt som er nævnt i de to aktuelle firkanter.

Oversigt over nogle bud på metoder

  1. Åndedræt og mental gennemgåelse med animation.
  2. Samspil mellem løft og tid med lydfil.
  3. Visualisering af sigtebillede.
  4. Tørtræning af løft, sigte og aftræk mod væg.
  5. En øvelse på banen med træner og klikpatron
  6. En øvelse på banen uden træner.


1. Åndedræt og mental gennemgåelse med animation.
Attention Du ånder ud
Rødt lys Du ånder ind, ud og ind igen
Grønt lys Du ånder halvvejs ud og holder vejret.
Rødt lys Du ånder ind, ud og ind igen.
Gentagelse Du gentager de to punkter ovenfor 4 gange således at du i alt har gennemført dette 5 gange. Dette træner du på indtil du kan gøre dette uden animation og kan bruge dit åndedræt som et præcist ur. Mange har lyst til at tælle sekunder inde i sig, men din hjerne skal ikke være optaget med at tælle; den skal være optaget med perfekt udførelse af de andre elementer.


2. Samspil mellem løft og tid med lydfil.
Grundstilling Du har på forhånd målt højden din pistol befinder sig i når du sigter på duelskiven på banen. Du fæster øvelsesskiven på væggen hjemme, sådan at du skal løfte pistolen nøjaktig til samme højde. Du indtager grundstillingen og afspiller lydfilen.
Åndedræt Du praktiserer åndedræt som du har lært det i forrige øvelse.
Gentagende løft Du træner nu i at løfte din pistol med det løft du har bestemt dig for at bruge og finde det sigtebillede du også har bestemt dig for. Det du skal lære nu er at vide nøjagtig hvor lang tid du har før dit skud skal afgives. Du skal ikke foretage tøraftræk. Du skal følge rytmen i lydfilen under denne øvelse og den siger et klik når skuddet afgives. Dette træner du indtil du kender rytmen i "rygraden".


3. Visualisering af sigtebillede.
Forløb Du sætter dig på en stol og slapper helt af. Du kan også ligge på sofaen, eller i sengen, i bruseren eller hvor som helst. Og du fremkalder dit perfekte sigtebillede i dine tanker. Det skal være det sigtebillede som er DIT perfekte sigtebillede.
Målet Målet med dette er at billedet skal sidde så fast i dine tanker at du genkender det hver gang du skyder. Det skal blive som glæden ved at genkende en savnet ven. Chancen for at du bruger dette sigtebillede i virkeligheden er meget større dersom du har dit perfekte sigtebillede indgraveret i hjernen.
Eksempel Her er en efterligning af mit sigtebillede:
Sigtebillede


4. Tørtræning af løft, sigte og aftræk mod væg.
Forberedelse Du har din træningsskive på væggen i korrekt højde.
Du har valgt dit sigtebillede.
Du har valgt dit løft.
Du har enten en klikpatron eller tørtræningsmekanisme.
Du har limet en tynd hvid strimmel på skiven der du skal påbegynde din finjustering af sigtemidler og finde trykpunktet.
Udførelse Uden tanke på tiden øver du dig nu i at løfte, sigte og foretage tør-aftræk.
Huskeseddel Du skal huske ikke at bøje hovedet, men kun finde sigtet ved hjælp af øjne. Aldrig fokuser på skiven, kun på kærven. I Udgangsstillingen kikker du skråt ned. Under løftet "finder sigtemidlerne dit focus". Derefter følger øjnene med løftet. Du skal stå i den perfekte ståstilling således at dit løft altid passerer dit sigteområde på skiven uden at du behøver korrigere retning på løftet. Ved Det Langsomme Løft skal skuddet afgives under bevægelsen opad. Ved det hurtige løft skal skuddet afgives efter at du har standset løfet i dit sigteområde. Dette træner du om og om igen, indtil du kan udføre dette som en robot.


5. En øvelse på banen med træner og klikpatron
Forbedredelse Du skal skyde på banen under reelle forhold sammen med træner. Din træner lader dit magasin hvor hun lægger en klikpatron i magasinet et tilfældig, og for dig ukendt, sted.
Udførelse Du skyder din serie mod duelskiven. Når du rammer klikpatronen bider du dig nøje mærke i hvor dine sigtemidler står efter aftrækket.
Formål Formålet er at finde ud af om dine sigtemidler står sådan som de skal gøre eller om du har en aftræksfejl. Dersom du har aftræksfejl skal denne afhjælpes.


6. En øvelse på banen uden træner
Forbedredelse Du skal foretage reel skydning på banen, på duelskive og med tidsintervaller som er angivet i disciplinen.
Udførelse Det du skal øve dig på nu er at vente så længe som du kan før du skyder. Du skal skyde dit skud i sidste øjeblik.
Formål Formålet med denne øvelsen er at du skal lære tiden at kende. Du skal vide intuetivt hvor lang tid du har til at afgive dit skud. Du skal lære at udnytte de tre sekunder fuldt ud.


Dersom du ikke har MS PowerPoint på din maskin så kan du downloade en Viewer her sådan at du kan se præsentationen efter at du har downloadet den. Bemærk at Viewer ikke har mulighed for at vise animeret gif. PowerPoint Viewer download

Næste side  

Af Arne Flåten. © 2003-2008