17-06-2006

Næste side    Printervenlig version

Silhuetpistol - Hurtigpistol (DSkyU)

For Standard silhuetpistol se nederst.

Nyeste regler. .22 LR. Projektil min. 2.53 gram, udgangshastighed min. 250 m/s. Finale Silhuett: Fire (4) konkurranseserier af 4 sekunder.

Disciplinen Silhuetpistol (Rapid Fire Pistol) består af 60 skud fordelt på to ens programmer (deler) med 30 skud i hvert program. Hvert program er delt op i 2 serier á 8 sekunder, 2 serier á 6 sekunder og 2 serier á 4 sekunder. Der skal skydes ét skud i hver af de 5 skiver i hver serie. Skydeafstand er 25 meter.

Der er en forberedelsestid på 3 minutter.

Programmer

Før hvert program tillades det en prøveserie på 8 sekunder.
Duelskive Silhuetpistol foregår mod den internasjonale silhuettskiven (duelskiven). Disciplinen foregår med kommandoer. Serier skal annonseres. Derefter er det kommandoen Load og til dette har man 1 minut. Så kommer kommandoen Attention hvor serien nu offisielt er startet og rødt lys tændes, eller skivene vænder bort. Direkte derefter gives kommandoen 3-2-1-Start. Skytten skal være i klarposistion ved tallet 1. Grønt lys tændes på Start, eller skivene vændes frem. Efter endt serie gives kommandoen Unload.
Poengene lægges sammen til en slutsum for konkurrencen.

Våbenet skal være i kaliber 5,6mm (.22") (Long Rifle). Aftræksvægten er uden restriktioner. Vægten af våbenet med tomt magasin skal ikke overstige 1260 gram. Specialgreb er tilladt indenfor målene (300x150x50)

Finalerne er øget til 20 skud, (også for damerne på 25m).Det er kun tilladt med én funktionsfejl. Ikke godskrevet funktionsfejl giver ikke ret til omskud eller fuldførelse.

I følge det særlige danske reglement skydes der med skydetider på 10-8-6 sekunder. Det vil sige at finalen skydes på 6 sekunder.

Husk at der nu i DSkyU er en bekldningskodex. Det vil sige at man ikke må skyde med korte nederdele. Den må ikke være kortere end der hvor ens fingre rækker når man holder armen ned langs siden. Skuldre skal være dækket. Læs mere i reglementet.Short Silhuetpistol (DSkyU)

Samme som ovenfor med den forskel at man her skyder med 10, 8 og 6 sekunders serier, og man bruger en standrad 5,6 mm. short pistol.

Fra 1/1-2005: Der tillades kun 1 (én) funktioneringsfejl.

Næste side    Printervenlig version

Af Arne Flåten. © 2003-2006