Næste side   Printervenlig version

Hvad laver han/hun?

Hvad laver en foreningsinstruktør (DDS)?

Foreningsintruktøren findes ikke mere. DDS har fjernet denne titel og erstattet den med træner. Man har nu Seniortræner og Ungdomstræner. Tidligere foreningsinstruktører skal opgraderes ved hjælp af kursus for at blive Senior- eller Ungdomstræner

Hvad laver en Seniortræner (DDS)?

Seniortræneren skal være en drivende kraft i foreningen. Han skal lære de nye voksne skytte både at dyrke denne sport og at dyrke den på forsvarlig vis. Han skal også undervise i hvordan man omgås våben. Seniortræneren skal planlægge aktiviteter og træning sammen med den voksne skytte, herunder også socialt samvær. Seniortræners virke er hjemme i foreningen, hvor han sammen med foreningens eventuelt andre trænere og hjælpetrænere er med til at uddanne og træne de hjemlige skytte.

De kurser Seniortræner afholder i foreningen er primært grundkurser, hjælpetrænerkurser og kurser for øvede skytte.

Seniortræneren skal-

 1. forberede sig til hver time vedkommende har med skytte.
 2. kunne snakke med alle dem han træner hver gang til træning
 3. tegne foreningens holdninger.
 4. optrække regler og bestemmelser for hvordan man opfører sig på banen
 5. huske at tale med alle, og ikke bare om skydning men også om hvad der sker der hjemme.
 6. være faglig forberedt og hele tiden søge nye informationer der relaterer til skydning og træning.
 7. være kontaktled mellem skytte og bestyrelse.
 8. foretage kontrol af lokaler / baner og udstyr der skal bruges.
 9. tilpasse træningen efter skyttens træningstilstand.
 10. sætte mål med skytten og ikke højere end de selv magter.
 11. behandle alle ligeværdigt, uanset niveau.
 12. planlægge en sæson med både skydespecifik træning, deltagelse i konkurrencer og socialt samvær, samt at forsøge at gøre skydning så sjovt som mulig og det økonomiske i alt dette.

Hvad laver en træner (DSkyU)?

Træneren laver sammen med skytte(n):
 1. Fastsetter træningstider.
 2. Laver træningsprogrammer.
 3. Laver træningsplan.
 4. Fastsetter målbare mål.
 5. Fastsetter realistiske mål.
 6. Fastsetter tidsramme.
 7. Evaluerer resultatet.
 8. Justerer og revuderer i forhold til evalueringen.
Han bruger SMARTE modellen i sit virke:
Mål og delmål skal være:
 1. Specifikke
 2. Målbare
 3. Accepterede
 4. Realisitiske
 5. Tidsbestemte
 6. Evaluerede

Næste side   Printervenlig version

Af Arne Flåten. © 2003-2007