Kobmipistol - DSF

 • Formål
  1. Skytten skal i Kombipistol skyde præcisionsskydning samt genlade sit våben - begge dele indenfor begrænset tid.
  2. Skytten med de fleste points vinder.
Klasser, efter våbentype
Klasse Type Aftræk vægt gr. Sigte Kompen -sator Obs
Klasse 1- 22 Pistol / revolver .22lr. Min 1000 Åbne Nej >575p
Klasse 2- 22 545<>574p
Klasse 3- 22 >544p
Klasse Vet- 22 fra 55 år i konkurrenceåret.
Klasse 32 Pistol / revolver .32 / 7.65mm Min. 1360  
Klasse SR "Standard" revolver .38 / 9mm og derover.  
Klasse SP "Standard" pistol .38 / 9mm og derover.  
Klasse FR Fri revolver .38 / 9mm og derover Fri Fri Fri  
Klasse FP Fri pistol .38 / 9mm og derover.  
 • Måltyper og målopstilling
  • ISSF's duelskive
  • Skiverne opsættes på skiveramme / holder lodret over hinanden. Højden af centrum af øverste duelskive bestemmes af banegodkendelsen. Afstanden mellem øverste og nederste duelskive skal minimum være 5 cm. og maksimum være 40 cm. Skydeafstand 25 meter.
 • Udstyr
  • Der må kun benyttes eet magasin i forbindelse med genladning.
  • Genladningsmagasinet må kun opbevares på standplads bordet eller i magasinholder placeret på skyttens bælte.
  • Ekstra magasiner eller genladningsudstyr tabt utilsigtet eller mistet af en deltager efter at startsignalet er givet, må opsamles på sikker vis. Opsamlingen skal altid ske under hensyntagen til de gældende sikkerhedregler.
 • Skydningen
  • Kombipistol er opdelt i en prøveserie samt to halvdele à 4 serier med hhv. 2 x 5 og 2 x 10 skud i hver halvdel:
Klasseprogram, Kombipistol, 25m bane
Skydning Serie Gældende skud Skive Markering
Antal Skydetid
Præcisions- skydning 1. 5 20 sek. Øverste Ja
2. 5 20 sek Nederste Ja
3. 5 30 sek Øverste Genladning
5 Nederste Ja
4. 5 30 sek Øverste Genladning
5 Nederste Ja
Hurtig- skydning 1. 5 10 sek. 5 øverste Ja
2. 5 10 sek 5 nederste Ja
3. 5 20 sek Øverste Genladning
5 Nederste Ja
4. 5 20 sek Øverste Genladning
5 Nederste Ja

Af Arne Flåten. © 2003-2007