Næste side   Printervenlig version

Planlagte moduler som endnu ikke er færdig til publisering.


Dette domæne er et hobbyprojekt og noget jeg tager fat på når inspirationen melder sig. Derfor skriver jeg om de tema jeg finder glæde i at skrive om i øjeblikket og systematiserer dem i den rækkefølge jeg mener de naturlig hører hjemme. Mit mål er med andre ord ikke at præsentere et færdigt produkt en gang for alle, men en præsentation af det som hidtil er skrevet. Derfor kan det også fra tid til anden forekomme at enkelte moduler bliver lavet lidt om på undervejs, efterhånden som jeg bliver klogere eller at fejl bliver påpeget. Jeg har skudt det meste af mit liv, men jeg bliver aldrig færdig med at lære. Det er for resten noget som er fascinerende med denne sport, at man altid kan lære mere.

Dette er egentlig min egen huskeseddel, men jeg tror at skytten kan have nytte af at vide at denne siden ikke er færdig endnu (og heller aldrig bliver det) og se en oversigt over hvad i alle fald jeg selv mener mangler. Som altid er tips og forslag meget velkommen!
  1. DSFs discipliner
  2. Beskrivelse af flere discipliner
  3. IPSC

Næste side   Printervenlig version

Af Arne Flåten. © 2003-2008