21-06-2006

Næste side   Printervenlig version

Mental træning.

Talent er ikke nok!

Hvad er træning. Et diagram.Mental træning vil sige at dygtiggøre sig i en færdighed, eller en situation, uden brug af andre hjælpemidler end sine egne tanker. En træners opgave er bl.a. at skytten skal opnå færdighed på så kort tid som mulig. Til dette kan man med stor fordel tage i brug mental træning for at fremskynde processen som går fra ubevidst inkompetence, via bevidst inkompetence og ubevidst kompetence til vores mål som er ubevidst kompetence når det gælder det mentale.

Der er ikke meget forskel på de mekanismer og processer, der foregår i psyken og kemisk i kroppen hos for eksempel eliteidrætsudøveren der kun har én chance for at slå 100 % til og få sit verdensmesterskab eller erhvervslederen der skal træffe vigtige beslutninger. Derfor er mental træning godt for alle som vil øge sit præstationsniveau.

Vi har mange typer mental træning som vi kan tage i brug for at opnå vores mål:

 1. Autogen træning - at lære om dine personlige psykologiske reaktioner på stress fører til kontrol over reaktionerne.
 2. Imaginær/Mental gennemgang/øvelse - at træne sporten mentalt, i tankerne, forbereder kroppen på de krav som den bliver stillet overfor.
 3. Tankeblokkering - hjælper dig til at stoppe negative tanker om dig selv som underminerer dine præstationer.
 4. Selvsikkerhedstræning - ingen teknik kan kompensere for manglende selvtillid. Derfor skal selvtillid læres og bibeholdes.
 5. Kognitiv restrukturering - find ud af hvordan du kan skifte nogle af dine tankemønstre således at du kan bruge dem til at opbygge mere selvtillid og følelsesmæssig kontrol.
 6. Fokuseringstræning - koncentration og fokus er essentielle elementer for at opnå den perfekte harmoni og balance for pistolskytten.
 7. Visualisering - At se din perfekte udførelse af skydningen i tankerne er første skridt for at opnå dette i virkeligheden.
 8. Afslapningstræning - langsomt og afslappet åndedræt, sammen med andre afslapningsøvleser hjælper på stabilitet og udførelse.
 9. Desensibilitetstræning - at lære det at takle din frygt og forstyrrende elementer vil drastisk forbedre dine præstationer.
 10. Fostre realistiske mål og forventninger - At skabe realistiske mål og forventninger hindrer skuffelser og nederlag.

Mange psykologer arbejder med en model, der kæder stress og præstation sammen på følgende måde:

Stress-graf. Modellen giver et meget godt overblik over, hvordan både for lidt og for meget stress er dårligt for præstationsevnen.

Modellen giver et meget godt overblik over, hvordan både for lidt og for meget stress er dårligt for præstationsevnen.

Tre stressformer

Det er vigtigt at du skelner mellem 3 former for stress:
 1. HER-OG-NU POSITIV STRESS
 2. HER-OG-NU NEGATIV STRESS
 3. VEDVARENDE STRESS, som altid er negativ

Det der afgør om din stress bliver positiv eller negativ, er din egen vurdering af den situation du står i. Det vil sige dine egne tanker.

Nogle mål med f.eks. Afslapningstræning og Desensibilitetstræning er derfor at formindske den negative stress ved at bedre kunne slappe af og ved at gøre skytten mindre følsom overfor det han er sensitiv overfor (konkurrencesituationen, det at ikke vinde, at havne på sidsteplads, at skyde en forbier osv.) Vores mål med Visualiseringen er at "fæste gode oplevelser i mindet". Det vil sige at skytten husker følelsen af et vellykket skud, et vellykket sigtebilde, en god kropsstilling osv. og kan gentage dette i tankerne således at han i tankerne kan træne og huske det perfekte. Et af målene ved Imaginær Gennemgang er for eksempel at huske det perfekte løft, og kunne træne løftet i tankerne. Når du er mentalt forberedt har du billeder af dig selv hvor du lykkes. Det kaldes et positivt mentalt styrebillede. Positive mentale styrebilleder minker stress og øger sandsynligheden for at lykkes. Når alt dette sidder i "rygmarven" så er det også større sandsynlighed for at skytten gør nøjagtig dette når han står på banen.

 • Skytten vil have redskaber og træning i at slappe af. Han vil have redskaber og træning i at ikke være sensible overfor forstyrrende elementer, eller det at være bange for ikke at få succes, samt at han har redskaber og træning i at udføre de enkelte delelementer således som han så mange ganger har gennemgået i sine tanker - greb, løft, sigte, aftræk, eftersigte, udgangsstilling, tidsfornemmelse osv.
 • Skytten vil have nemmere for at øge sin HER-OG-NU POSITIV STRESS.
 • Skytten vil have nemmere for at mindske sin HER-OG-NU NEGATIV STRESS.
 • Skytten har ved hjælp af mental træning reduceret sin VEDVARENDE STRESS.

Du vil få hjælp af din egen træner til at bygge op dit eget personlige program i mental træning. Formålet med denne side er at gøre dig opmærksom på vigtigheden af denne form for træning og gøre dig i stand til at søge op information og/eller hjælp til dette selv. Mental træning er et led i uddannelsen som træner for pistolskytte og derfor er det meget bedre at søge hjælp hos denne, som jo kender dig personlig og kender dine færdigheder og psyke.

Næste side   Printervenlig version

Af Arne Flåten. © 2003-2006