Næste side  Printervenlig version

2. Lektion

Jeg springer klubernes interne reglement over fordi disse kan variere en del. Jeg vil kun præcisere at det er det første man læser - og husker!

Fremover vil disse lektioner indeholde utdybende information omkring skydningens grundelementer:

 1. Skydestilling
 2. Håndfatning
 3. Aftræk
 4. Åndedræt
 5. Løfteteknik
 6. Sigteteknik og fejlanalyse
 7. Lys (under fejlanalyse)

Andre grundelementer er Vind og Afstand.

Videre vil jeg berøre emner som:

 1. Fysisk træning
 2. Mental træning
 3. Kost
 4. Doping

Pistol liggende på bord og pegende fremad. Jeg starter nu på det sted hvor du står på din standplads (det sted hvor du står og skyder). Pistolen ligger på bordet med kammeret åbent og med magasinet ved siden af. Løbet peger fremad mod skydeskiven og magasinets åbning peger hen i mod dig selv. (Våbenet peger altid mod skydeskive og heller aldrig mere end lige over skydeskivens centrum under hele processen) Du tager dit magasin og lægger det antal skud i magasinet som der skal være; oftest 5 stk.1. Skydestilling
En skydestilling skal opfylde følgende krav:

 1. Størst mulig balance og stabilitet ved hjælp af mindst mulig muskelkraft
  1. Din skydestilling skal være sådan, at du føler den bekvem og afslappet, og at du kan holde våbnet rolig. Du vil ofte høre skytter forsvare en uhensigtsmæssig skydestilling med ordene, at skydestilling er noget individuelt. Det er også rigtig, men det individuelle går kun på nogle småting. Selve grundstillingen bør være som beskrevet. Du må ikke give slip på grundstillingen, fordi det gør ondt et eller andet sted, men sige til dig selv, at det skyldes, at din krop ikke er vant til denne stilling eller at du på grund af anden virksomhed (anden for for sport eller arbejde) har udviklet korte muskler eller muskelspændinger.
 2. Systemet krop-våben skal pege naturligt mod målet.
  1. Du skal kunne holde våbnet med sigtet mod dit sigteområde og være fuldstændig afslappet i alle de store muskelgrupper. Selv om du lukker øjnene i et kort øjeblik, skal du stadig holde sigtet på skiven når du igen åbner øjnene.
 3. Hovedet skal være plasceret sigtevenlig.
  1. Du skal holde våbnet med korrekt sigte på en sådan måde at hovedet ikke lægges ned til siden. Øjnene skal sidde i øjenhulerne på samme måde som ved normal udsyn. Du må ikke skele eller skule. Du kan med fordel løfte en lille smule på hovedet - "sætte næsen i sky".


Min søn viser brugen af tohånds greb og pudestøtte. Børn skyder med tohåndsfatning og støttepude. Dette er illustrert på billedet. Jeg anbefaler at man holder den ikke-skydende hånd som støtte under pistolen, for at overgang fra tohåndsfatning til énhåndsfatning ikke skal blive så stor. Men ikke alle lytter til hvad jeg har at sige omkring dette tema. For at være helt ærlig så er det ikke nogen som lytter til mig når det gælder dette. Men da det først og fremst skal være sjovt, så gør det ikke så meget. Prisen kommer senere når man skal starte næsten helt forfra med énhåndsfatning. Mere om tohåndsfatning på næste side.


Det første du skal finde, er den stilling du skal stå i. Det er vigtigt at fødder er placeret korrekt og at de står samme sted gennem hele skydeforløbet. Derfor bruger du meget tid på at finde din korrekte ståstilling. UDEN at have puttet magasinet i din pistol (uden ammunition dersom det er en revolverende pistol) tager du fat i dit våben med den hånd du ikke skyder med, og trykker det fast ind i den hånd du skyder med og griber fat om det. Våbenet peger fortsatt frem mod skydeskiven og ikke over horisontalplanet. Husk at din aftræsfinger aldrig skal ind i bøjlen med mindre du skal affyre et skud. I alle andre tilfælder skal aftrækkerfingeren holdes strakt og hvile på siden af slæden/rammen af pistolen.

Skyder du med højre hånd så stiller du dig nu lidt skråt mod skydeskiven med højre skulder mod skyderetningen. Du kan starte ud med en vinkel på ca. 45 grader. Du stiller dine fødder omkring 40-50 cm fra hinanden med den venstre fod længere bagud end den højre. Du skal have ca. lige stor afstand som du er bred over skuldrene. Og husk at du måske ikke er så bredskuldret som du tror. Føl dig frem til hvor du mener at du står med god balance og på samme tid føler det behaglig. Et af målene er at fordele din vægt med lige deler på hver fod. Du skal ikke lægge for meget af din vægt på hælene, det påvirker/hindrer blodomløbet for meget.

Viser stående 45 grader vendt mod standplads, enhånds fatning og set ovenfra. Korrekt skydestilling.

Løft nu dit våben som ikke er ladet op og peg mod skydeskivens centrum. Nu lukker du dine øjne og flytter hele din arm +/- 15 grader sidelæns (du bøjer kun i skulderled fra højre mod venstre og tilbage igen nogle ganger). Dette gør du nogle ganger frem og tilbage med lukkede øjne og lægger mærke til hvornår du bruger færrest mulig muskler til at pege fremad. Du føler det som "det mest behagelige sted" at pege mod. Du skal ikke tage hensyn til hvor skydeskiven befinder sig, men kun hvor det er behagelig at pege.

Derefter åbner du igen dine øjne og ser hvor dit våben peger. Det er stor sandsynlighed for at dit våben ikke peger mod det vertikale centrum på din skydeskive. Denne fejl afhjælper du ved at dreje lidt på hælene i den retning dit våben skal korrigeres for at pege mod centrum af din skydeskive. Man skal altså ikke korrigere ved at vride skulder, albue eller håndled, som vil være noe lignende som at spænde en elastik (dine muskler) og derved forhindre at du er så afslappet som mulig. Nogle skytter siger at man kun skal dreje på den ene hæl, men det er fejl. Dersom man kun drejer på den ene hæl, så skaber man jo netop en sådan spænding som vi forsøger at undgå. Vores fødder skal stå i en stilling som er behagelig og afslappet. Ved stort udsving kan det også være nødvændig at forandre afstanden mellem dine fødder.

Udgangsstilling. Viser en skytte stående med våben pegende 45 grader nedad.

Du gentager dette, og fortsætter indtil du har fundet dit ståsted. Her planter du dine fødder og lægger mærke til hvor på underlaget de befinder sig. Udgangspositionen når du har ladet dit våben og er klar til at skyde, er at du står med rigtig benstilling og pegende 45 grader nedad med din arm, som er stiv i albue og håndled.

2. Håndfatning og aftræk
Pistolen skal ligge godt i din hånd, dvs. at skæftet skal passe godt ind i din hånd. Der skal være så stor kontakt mellem hånd og skæfte som muligt, når du holder fast om skæftet. Skæftets vinkel skal passe til dig, så du ikke skal foretage korrektioner for at finde sigtemidlerne.

Aftrækket skal foretages i et sammenspil mellem åndedræt, sigte og tid. Du skal turde lægge så megen vægt på aftrækkeren når du begynder sigtet, at der kun mangler nogle få gram inden skuddet går. Når sigtet så er på vej indad mod sigteområdet, skal du lægge de sidste få gram på aftrækkeren, og skuddet går.

Korrekt Fodvinkel. Viser skytten set ovenfra med korrekt fodstilling.

Vær opmærksom på at klemt korn kan opstå i skudøjeblikket dersom vinkelen i håndledet er forkert! Årsagen er at skytteren også i håndledet har en neutral vinkel. Med forkert fodvinkel vil skytteren præsse håndledet sådan at sigtebildet bliver korrekt, men i skudøjeblikket vil håndledet falde tilbage til normalposition og give træf til siden.

Nu er det tid til at sætte magasinet i dit våben, eller lade med dine kugler dersom det er en revolver. Dette selvsagt kun dersom det ikke strider mod gældende regulativ. Da venter du til du får besked på at lade dit våben. ("Lad!" eller "Der må lades!")

Nu er der tre ting man skal have i tankerne i første omgang. Den hånd man ikke skyder med er nu bare et forstyrrende element og skal fikseres. Man gør dette ved at enten putte hele hånden i lommen, eller hægte tommelfingeren ned i lommen eller livrem. Poenget er at den ikke skal have lov til at bevæge sig og derved virke forstyrrende ind på din vægtbalance. Husk at skulderen heller ikke skal være løftet, men hænge. Den frie hånd skal befinde sig på et naturlig og behagelig sted, og det vil sige på forreste del af kroppen - sidelomme til midt foran maven og samme sted hver gang.

Både albue og håndled på din skydehånd skal være udstrakte og stive. Du skal under ingen omstændigheder korrigere dit sigte mod skydeskiven ved at bøje albue eller håndled. Under hele skydeprocessen skal disse to led være stive. Håndledet skal afstives (ved mobilisering af muskelkraft) for at hindre sidevejs bevægelse af våbenet når skud avfyres.

Hvordan holder du dit våben? Der skal være et fast og bestemt greb omkring skæftet. De tre fingre som står for dette faste og bestemte greb er ens langfinger, ringfinger og halve tommelfinger. Lillefingeren er oftest det svageste led i håndgrebet, men kan til gengæld også ødelægge meget. En lille vibration eller et lille ryk i denne finger kan forårsage at dit skud går en helt anden vej end den du ønskede. Med andre ord er lillefingeren ofte skyld i at man ikke rammer plet. Du kan med fordel slappe helt af i denne finger; således at den ikke bruger muskler. Det er i den stilling du har bedst kontrol over denne finger og den får da heller ikke lov til at trykke på skæftet og derved skubbe våbenet ud af position. Den skal med andre ord bare ligge ind til skæftet.

Noget af det samme gælder tommelfingeren. Den er så kraftig i forhold til de andre, og skulle den pludselig give et ryk, for eksempel dersom man rykker lidt når sidemanden skyder, eller at den forandrer styrke på grebet samtidig som man bruger pegefingeren til at skyde aftrækkeren bagud; noget som er meget normalt, så vil det have store konsekvenser for hvor våbenet peger i skudøjeblikket. Yderste halvdel af tommelfinger skal derfor liksom lilefingeren være afslappet og den skal ligge langs skæftet og kun støtte.Et godt greb. Viser hvordan aftræksfinger kan få et korrekt aftræk lige bagud. Det er viktigt at også bruge håndballen mod skæftet. Det forhindrer lave træf fordi løbet trækkes ned under aftræk.

Nu har vi gennemgået alle fingre på nær pegefinger. Det er den finger vi foretager vores aftræk med. Det er den mest vigtige finger i denne sammenhæng. For det første skal den ikke berøre skæftet, eller rammen, og for det andet så skal aftrækkeren vær placeret midt på den yderste del af fingeren (blommen); altså mellem tuppen og sidste led. Ved selve aftrækket skal denne del af fingeren (tuppen - sidste led) forsøges trukket tilbage vinkelret på aftrækkeren og uden at resten af fingeren glider på selve våbenet. Man finder trykpunktet og derefter foregår aftrækket ved at man jævnt og præcist øger fingerens tryk mod aftrækkeren indtil skuddet går af. Man foretager med andre ord et bevidst, kontrolleret og jævnt aftræk. Efter dette er det vigtigt at foretage et efteraftræk. Det vil sige at du ikke slipper presset med pegefingeren før du har foretaget dit eftersigte. Med fingeren fortsat "inde", sigter du dig ind igen i sigteområdet og derefter slipper du presset med din pegefinger og går tilbage til udgangsstillingen. Det er vigtigt at aftrækkeren har et stykke at vandre videre efter at skuddet er afgivet. Dersom den ikke har det så vil presset fra pegefingeren ramme pistolen og påvirke dens retning før projektilet har forladt løbet eller fortsat er så tæt på våbenet at det fortsat kan påvirkes ved bevægelse af våbenet. Her er en skitse over fingerens tryk på aftrækkeren gennem den proces det er at affyre et skud når man har masser af tid til hvert enkelt skud.

Aftræk. Viser en kurve over vægten på aftrækket under afviklingen af et skud. Forklaret i teksten.


Avtrekk. Viser tre tegninger af hænder under aftræk. To forkerte og en korrekt - den med aftræk lige bagud.

Det er meget vigtigt at skæftet passer godt til din hånd. Dersom du låner våben, så skal du bruge de indstillingsmuligheder der er tilgængelig på selve våbenet (dersom du må). En instruktør vil vise dig hvordan man gør. Når du kommer derhen at du selv ejer våbenet, så vil du finde at du kommer til at bruge meget tid på at forme skæftet efter din hånd.

Nu har du hørt om reglement, tøj og sko, din skydestilling og hvordan du bruger din skydearm og hånd, samt første del om håndfatning. Næste lektion fortsetter med håndfatningen.

Næste side  Printervenlig version

Af Arne Flåten. © 2003-2008