3. lektion

2. Håndfatning fortsat..

Dette er en illustration over de positioner dit våben indtager under skydning. Fælles for hele forløbet er at våbenet på intet tidspunkt peger andre steder end i retning mod skydeskiven! Dersom det gælder revolverende pistol, så er forløbet næsten ligelydende med den forskel at der er snak om en tønne og ikke et magasin. Og når det for pistol siges at magasinet er ude, så svarer det til at trommel/tønne er slået ud.

Trin 1. Bilder nedenfor i denne tabel viser i al væsentlighed at våbenet peger fremad til alle tider og det er forklaret i teksten i cellen til højre. Våbenet på bordet, tomt, åben, magasin udtaget. Våben peger altid mod skiven.
Trin 2 Tag fat på våbenet. Din aftræksfinger placeres på siden af våbenet og ikke i aftrækkerbøjlen.
Trin 3 Vend våbnet (drej håndledet) så du kan se magasinbrønden og isæt magasinet.
Trin 4 Vend våbnet (drej håndledet) så du kan se hvad du laver og udløs bundstykket.
Trin 5 Gør nu klar til at skyde, placer fingeren på aftrækkeren umiddelbart før du vil skyde
Trin 6 Du skyder nu dine skud. Hvis du tager en pause placerer du igen aftræksfingeren på siden af våbenet.
Trin 7 Når du er færdig med at skyde er det det første du gør, at placere din aftræksfinger på siden af våbenet.
Trin 8 Vend våbnet (drej håndledet) så du kan se magasinbrønden og udtag magasinet
Trin 9 Vend våbnet (drej håndledet) så du kan se hvad du laver og træk bundstykket tilbage dersom det ikke selv har placeret sig i bagre, låste position
Trin 10 Placer våbenet på bordet, tomt, åben, pegende fremad og magasin udtaget med åpningen på magasinet mod dig for at instruktør/alle/du kan se at også magasinet er tomt.

Tohåndsfatning

Tohåndsfatning set fra siden.

Ved tohåndsfatning skal fødder placeres med ca. en skulderbreddes afstand fra hinanden med tæerne pegende naturlig en tanke ud til siden. Der skal være lige meget vægt fordelt på begge fødder og den skal fordeles næste jævnt på fodbladet med mest på forreste del og ikke så meget på hælene. Kroppen skal være rettet mod målet.

Vi ved at en korrekt skydestilling indebærer at man skal bruge færrest mulige muskler og mest mulig afslappede muskler. Derfor skal også denne skydestilling testes for "naturlighed" før man afgiver sit skud. Det kan man eventuelt vælge at gøre før man har våbenet i sin hånd.

Da placerer du dine fødder som beskrevet ovenfor og folder dine hænder uden at flette fingrene og strit med tommel opad. Luk øjnene og løft dine arme som om du vil skyde. Når dine arme er i hævet stilling (og øjne lukkede) så bevæger du dine strakte arme en smule til hver side; frem og tilbage og gerne flere gange. Føl efter hvor du bruger mindst muskler og hvor det føles mest behagelig. I den position stopper du din bevægelse af armene. Åbn dine øjne og se efter hvor du sigter (den strittende tommel er dit tænkte korn). Peger den på målet? Dersom den ikke gør det, så justerer du dette ved hjælp af at flytte dine fødder. Derefter gentager du dette indtil resultatet er at du peger på dit mål når øjnene åbnes. Husk at din skydestilling ved begyndelsen af skydningen ikke nødvendigvis er korrekt et stykke ud i forløbet. Muskler varmes op og muskler og sener strækker sig. Foretag derfor denne kontrol af skydestilling med jævne mellemrum.

Din krop skal ellers være højrejst og i naturlig oprejst position. Skuldre skal være slappe og med det mener jeg at de ikke skal løftes ved hjælp af muskelkraft. Halsen skal være strakt og hovedet skal også være naturlig pegende mod målet. Næsen må gerne pege en lille smule opad, men ikke for meget. Begrundelsen for dette er at vores to pulsårer, en på hver side, skal have helt fri passage.

Billede af tohåndsfatning med vægt på tommelfingres paralelle placering.

Og så er vi kommet til selve håndfatningen. Det er nu ikke fordi denne er særlig svær, men der er mange som viser en uhensigtsmæssig håndfatning. Vi skal blot huske vores princip. "Mindst mulig muskelbrug og mest mulig naturlig stilling." For at vise dig hvordan man opnår denne kan du strække begge arme ud og lægge den ene hånd ind i den anden med håndfladerne mod dig selv.

Billede af hender lagt mod hinanden. Billede af henderne efter at de er foldet sammen.

Jeg skal nu illustrere den korrekte håndfatning for dig. Skyder du med højre hånd så lægger du den venstre yderst med venstre hånds pegefinger udenpå højre hånds langfinger osv. Derved er højre hånds pegefinger fri og venstre hånds lillefinger fri nederst. Slap helt af i de fingre som ikke dækker hinanden. Det vil sige højre hånds tommelfinger, pegefinger og vestre hånds tommelfinger og lillefinger. Omvendt dersom du skyder med venstre hånd. De her fingre skal ikke stritte; ikke bruges muskler på, og så skal du presse dine håndbakker sammen stille og rolig med vægt på ikke at bruge muskler i de "frie" fingre. Nu ser du den korrekte håndfatning. Højre hånds tommelfinger er naturlig placeret ovenfor venstre hånds tommelfinger og de ligger parallelt med hinanden uden at bruge muskler. Venstre hånds lillefinger har også fundet sin naturlige stilling i denne position og skal ikke bruges til andet end at ligge an mod vores tænkte skæfte som befinder sig mellem vores hænder. Dette var for at illustrere hvordan fingerplaceringen skal se ud efter at vi har grebet vores håndvåben.

Tohåndsfatning set fra samme side som skydende hånd.

Nu tager vi vores våben og placerer det i vores skydehånd sådan som vi ville gøre det ved enhåndsfatning. Alle principper er de samme. Og husk at man griber omkring skæftet så højt op som mulig. Derefter lægger vi vores venstre hånd udenpå, sådan som vi lige har gjort uden våben i hånden. Venstre hånds pegefinger ud for højre hånds langfinger osv. Den venstre hånd skal ikke være aktiv på anden måde end at den skal støtte. Den skal end ikke være med til at bevæge våbenet, kun støtte. Du har nu en korrekt håndfatning. Under skydningen skal højre albue være udstrakt og håndled udstrakt og stift.

Der er forskel på hvor man fikserer håndled i Militær Skydning og for eksempel Fripistol. I Fripistol lader man leddet dykke nedad indtil det selv hviler i denne position og i Militær Skydning låser man leddet i en noget højere og udstragt stilling.

Tegning af person fra siden med tohåndsfatning. Tegning af person set fra oven med tohåndsfatning.

Venstre arm skal følge med uden at påvirke med andet end støtte. Derfor føler du dig frem til hvor udstrakt denne arms albue og håndled skal være. Det skal være mest mulig behageligt. Sådan skal dine arme være under skydningen. Både løftet og sænkningen af våbenet skal foregå med armene og håndfatningen i denne position. Det er så vidt mulig kun biceps og triceps musklerne der står for at holde armen strak og delta- og supraspinatusmuskelen står for løft og sænkning, sammen med deres passive og modvirkende muskler. Man skal for eksempel ikke "knække" i albuer når man sænker våbenet. Skal man "hvile" så skal det være efter at hele sekvensen med at afgive et skud er færdig, og det er den ikke før man har sænket armer til udgangspositionen som er 45 grader.

Et spørgsmål som dukker op er hvor stor kraft man skal bruge med den støttende hånd. Svaret afhænger af hvilken disciplin du skal skyde og med hvilket kaliber. Generelt er det sådan at jo hurtigere du skal skyde og med grovere kaliber, så skal grebet være fastere og fastere ved hjælp af den støttende hånd og mindre og mindre fra den skydende hånd. Dette er noget du må eksperimentere med. Ofte bøjer man også noget mere i albueled ved hurtigere skydning. Det hjælper til med at finde sikteområdet hurtigere igen efter et skud. Du skal blot huske at dette forkorter afstanden til dit sigteøje og derved giver mere unøjagtige skud. Eksempelvis vil det være et godt udgangspunkt at starte med en 50%/50% fordeling på højre og venstre hånd ved Tjenestepistol eller Kombipistol. Ved Terrænskydning vil det være et fornuftig udgangspunkt at starte med ca. 60% fra skydehånden.

Det står nu kun tilbage at nævne lidt om overkroppen. Dette gælder både enhånds- og tohåndsfatning. Det kommer noget an på hvordan (hvilken disciplin) man skal skyde om denne skal være tilnærmet lodret (vi har mest vægt på forreste del af fødderne og står derfor allerede en tanke foroverbøjet i forhold til lodret) eller en smule mere forover bøjet. Skal der afgives mange skud efter hinanden så skal den være en tanke mere foroverbøjet end den ellers ville være. Dette er for at kroppen skal absorbere rekyl fra flere skud efter hinanden uden at balancen skal kunne påvirkes.

Afladning

Der vil i nogle tilfæde være behov for at aflade våbenet i utide. Der kan være forskellige hendelser som gør at man vil/skal afslutte skydningen.

I så fald skal du FØRST FJERNE MAGASINET. Husk at din aftræksfinger stadig skal hvile på siden af slæden/rammen af våbenet.

Næste trin i afladningen er at trække slæden (bundstykket) tilbage og låse denne. Husk at din aftræksfinger stadig skal hvile på siden af slæden/rammen af våbenet, som hele tiden peger fremad mod skydeskiven.

Til sidst ser du efter at der ikke ligger skud i kammeret på våbenet og så placerer du den på bordet med mundingen pegende forover og magasinet ved siden af med åpningen på magasinet mod dig.

Det kan ikke gentages for ofte at våbenet i alle tilfælde skal pege mod skydeskivene. Når man bærer våbenet fra et sted til et andet, så foregår dette ved at man med sikker hånd fatter om våbenets pibe og flytter det når det fortsat er åbent og med våbenet pegende lodret opad og magasinet i det anden hånd. Dette fordi man både skal vise at våbenet er åbent og tomt og at man ikke ved et uhæld skal kunne ramme nogen i fødderne dersom man har syndet mod reglementet og ikke tømt sit våben på forskriftsmæssig vis. Man behandler altid et våben som om det er ladet. Det er svært ubehaglig og mod alle reglement dersom nogen kan se ind i mundingen på dit våben; det peger mod dem, også selv om du ved at det er afladet.

Man rører ikke ved andres våben. Man går heller ikke for tæt på andres våben uden først at have fået utrykkelig tilladelse til at beskue det på nært hold, eller tilladelse til at berøre det.

Jeg vil gerne tilføje at dersom du befinder dig i en konkurrance og får funktionsfejl på dit våben, så skal du ikke i alle tilfælder begynde at udbedre fejlen med det samme. Du skal i så fald stå med våbenet fortsat pegende mod skydeskiven og rette din andre hånd i vejret for at tilkalde en skydeleder, som vil fortælle dig når du skal afhjælpe fejlen og om du må skyde om. En funktionsfejl skal med andre ord godkendes af en skydeleder. Der gælder specielle bestemmelser for Standardpistol og Fripistol. Her er et udsnit af gældende regulativ:

REGLEMENT FOR PISTOLSKYDNING - 15 meter

§ 8 AFVIKLING

Skydetid:
- Standardpistol 45 minutter inklusive prøveskud
- Fripistol 60 minutter inklusive prøveskud.
Skydningen gennemføres efter følgende regler:
 • Våbenkontrol skal være gennemført senest 15 minutter før tildelt skydetid.
 • Skytten skal skyde på den anviste standplads.
 • Skydestillingen er med undtagelse af klasse, veteran 3 stående med enhåndsfatning.
 • Veteran 3 skytter må såfremt de ikke indgår på et seniorhold anvende 2 håndsfatning.
 • Skydningen starter og slutter på banekommandørens kommando.
 • Prøveskud skal være afviklet inden de gældende serier påbegyndes
 • Gældende skiver skal skydes i nummerrækkefølge, med laveste nummer først.
 • Efter endt skydning efterlader skytten alle skiverne på skydestandpladsen.
 • Først når banekommandøren har efterset våbnet, må dette fjernes fra standpladsen.
 • Skytten afhjælper selv funktioneringsfejl.
 • Kan skytten ikke afhjælpe fejlen, rettes henvendelse til banekommandøren, som noterer den forbrugte skydetid samt antal afgivet gældende skud og tilkalder juryen/dommer. Denne afgør om skytten kan færdiggøre sin skydning efter endt våbenreparation eller våbenbytte. Eventuelt på et andet skydehold hvor der er plads.
 • Får skytten lov til at færdiggøre sin skydning, tildeles den resterende skydetid.
 • Færdiggør skytten skydningen med et andet våben, eller har skydningen været afbrudt i over 15 minutter, har skytten ret til indtil 5 prøveskud og skal derefter afgive de resterende gældende skud. Afviklingen skal ske indenfor den resterende skydetid.


I næste lektion skal jeg fortælle om åndedrætsteknik og teknik ved løft af våbenet med henblik på at affyre et skud.

Af Arne Flåten. © 2003-2008