Næste side    Printervenlig version

4. Lektion

3. Åndedrætsteknik.

Vi har tidligere kikket lidt på skemaet hvor su kan se en graf over dit åndedræt, som det bør være ved et præcisionskud. Det var den graf jeg henviste til i Lektion 2 når jeg fortalte om trykket fra pegefinger mod aftræksbøjlen.
Nu ser vi på den igen.

En samling kurver som viser focus og åndedræt, armbevægelse og aftrækstryk for at beskrive at skuddet bør afgives indenfor 6-8 sekunder.

Vi studerer nu den småt stiplede linje som flader ud i området hvor aftrækket foretages. Som du ser, så holder man vejret i omkring 4 sekunder. Dette gør man for at forhindre at åndedrættet skaber bevægelser av/i kroppen og derved forstyrrer vores sigte. Du ånder jævnt og bevidst i tiden indtil processen med at affyre skuddet starter. Efter tre dybe indåndinger, hvor du løfter våbenet lidt over sigtepunktet på den sidste indånding, slipper du ca. 25-30% af luften ud når du sænker våbenet til sigtepunktet og holder så vejret. Da har du ca. 4 sekunder til at foretage dit aftræk. Du har bedre kontrol over dit åndedræt med god kondition. Nogle skytter finder det bedst at langsomt lade luften sive ud af lungerne i den periode hvor jeg anbefaler at holde vejret. Du finder selv ud af hvad som er bedst for dig. Husk at en pistolskytte benytter sig af "mavepusting". Vi trækker ikke vejret med brystkassen.

Dersom du overskrider denne tiden, vil du hurtig føle behov for at genoptage dit regelmæssige åndedræt og taber koncentrationen. Derfor er det tilrådelig at afbryde affyringen af dette skud dersom du ellers har tid til dette. Du starter da forfra med udgangsstillingen efter at have sænket våbenet som du gør normalt efter at du har affyret et skud. Det kræves faktisk en god portion viljestyrke for at afbryde, men det er noget man lærer sig efterhånden som man bliver rutineret.

Du påbegynder dit åndedræt igen et lille stykke tid efter at du har affyret dit skud. Du skal først sigte dig ind igen på skydeskiven efter at dit skud er affyret, før det genoptages. Dette forklarer jeg mere om nedenfor.

Dette gælder præcisionsskydning hvor du har masser af tid til at affyre dine skud. Der er helt andre åndedrætsteknikker til de andre skydegrene (dicipliner). Det siger sig selv at man ikke kan holde vejret i 20 sekunder dersom man skal affyre 5 skud på 20 sekunder, ej heller på 10 sekunder. Da kan, og skal, man ikke hode vejret. Man skal for det første ånde ved hjælp af mave og ikke brystkassen. Nogle skyttere har også så god lungekapasitet at de under hele afviklingen af skud / serier kan lade luften langsomt sive ud under denne proces. Et annet triks er at man med øvelse kan bruge sit åndedræt til at måle tiden for eksempel på en 20 sekunders periode, eller en 10 sekunders periode. Ved duelskydning kan man foretage to åndedræt mellom hvert skud. Det skal indøves. Og ved standardpistol (20 sekunder) kan man foretage et hurtig åndedræt mellom hvert skud og holde vejret lige i selve aftryksøjeblikket.

4. Løfteteknik

Udgangsstilling. Samme som forgående side som viser skytte med våben løftet 45 grader og enhånds fatning.

Udgangspositionen når du har ladet dit våben og er klar til at skyde, er at du står med rigtig benstilling og pegende 45 grader nedad med din arm, som er stiv i albue og håndled. Det er nu du foretager dine indledende åndedrætsforberedelser. Du ånder bevidst ind og ud nogle ganger og gør dig klar til at holde vejret.

Du løfter nu dit våben med skulderen mod skydeskiven og dit sigteøje og siktet på våbenet er allerede på linje. (Begge øjne holdes åpne under skydning med håndvåben.) Du ånder dybt ind samtidig som du løfter våbenet til at pege en lille smule over centrum af skiven. Derefter skal du lade våbenet sænke til der hvor du skal sigte for at ramme plet, samtidig som du slipper ca. 25% af luften ud af dine lunger og derefter standser ånderettet.

På den sidste del af vejen nedad har du også fundet trykpunktet på dit aftræk og er klar til at udøve et konstant og langsomt øgende pres på aftryksbøjlen. Når du har fundet sigteområdet starter dit videre tryk med pegefingeren. Skuddet affyres, som tildligere nævnt, med et forudbestemt relativt hurtigt pres vinkelret bagud. Hurtigheden er bestemt af disciplinen.

Om rekyl. Viser en skytte med løftet våben, klar til skud og en linje som viser sigtelinjen. Et billede som også er godt til at vise rekylens gang.

Det er vigtigt at det er overkroppen som absorberer rekylet og ikke dit håndled eller albue. Det er derfor du skal have stivt håndled, albue og skulder.

Efter at skuddet er affyret, så vil dit sigte være lidt ude af position. Du skal nu sigte dig ind igen og derefter kan du slippe trykket på din pegefinger, tage den ud af bøjlen, genoptage dit åndedræt og sænke våbenet til udgangspositionen. Og så starter det hele forfra igen dersom man skal affyre flere skud og ellers har tid til at sænke våbenet mellem skuddene. Dersom du for eksempel skal affyre 5 skud på 10 sekunder, så siger det sig selv at du ikke har tid til at sænke våbenet mellem hvert skud; da affyrer du næste skud så snart du har fået sigtet dig ind igen efter det første skud, og sænker først armen efter det sidste skud og efter at du har fundet sigteområdet igen efter dette; på samme måde som jeg beskrev over. (Dette kaldes serieskydning.) Dette skyldes også at du skal tvinge dig selv til at observere hvor dit våben peger efter at skuddet er afgået. Men det som er endnu mere vigtigt er at du skal tvinge dig selv til ikke at gøre brå bevægelser med våbenet lige efter at skuddet er afgået. Våbenets mundning påvirker faktisk skuddet længe efter at projektilet har forladet våbenet og dersom du umiddelbart sænker våbenet til udgangsposition, så risikerer du at du sænker våbenet så hurtig efter at du har skudt, at projektilet fortsat er så nær våbenet at du påvirker dets bane med denne bevægelsen.

I næste lektion vil jeg fortælle dig lidt om hvodan du sigter og de fejl som du skal prøve at undgå.

Næste side    Printervenlig version

Af Arne Flåten. © 2003-2008