Næste side    Printervenlig version

5. lektion

5. Sigteteknik og fejlanalyse

Korrekt sigte skal opfylde følgende krav:

 1. Du må maximalt sigte i 3 - 5 sek.
 2. Kærven skal have så stor en åbning, at du hurtigt opfatter sigtefejl
 3. Kærven skal være så snæver, at sigtefejl undgås.

Når du nu har lært at stå korrekt, holde dit våben korrekt og foretage aftrækket på den rigtige måde, så er det passende at se på de fejl man kan gøre når du sigter. I virkeligheden så tænker man på alt dette jeg har skrevet, samtidig. Når man har skudt længe og er rutineret nok, så tænker man faktisk helt automatisk på alt sammen og lægger egentlig ikke mærke til at man gør det. Til sidst så behøver man ikke en gang se på skydeskiven for at se hvor skuddet havnet. Da er man for eksempel rimelig sikker på at man ramte en 8er ude til højre, uden at bruge kikkert eller ved at se på skydeskiven. Man ved selvsagt ikke om det lige nåede at bryde cirkelen til 9eren, men man kender sit skud godt nok til ikke at behøve se selve hullet for at vide hvor det er. Ofte kan man også se projektilet på vej hen til skydeskiven. Men det tager ofte 10tusindvis af skud før man kender både sig selv og sit våben godt nok til dette. Selv skød jeg omkring 120 skud om dagen da jeg trænede på det meste, inklusive "tørskud" der hjemme. Tørskud kalder jeg det når man træner hjemme i stuen, uden ammunition, men med en dertil lavet plastikpatron for ikke at ødelægge våbenet ved at klikke på tomt kammer. Nogle pistoler har også egen tørtrænings mekanisme som standser hanen på vej ned sådan at man ikke behøver plastikpatron. Man behøver egentlig slet ikke træne på banen når man ikke har tid. Og du ved også hvor skuddet ville have gået dersom du nu var et rigtig skud du affyrede.

De 3 metoder at sigte på
Center Kl.6 Sub-6
Der kan siges mangt og meget om hver enkelt metode ovenfor, og nogle har en fordel i enkelte discipliner som kan være en ulempe i andre discipliner. Derfor er det en god ide at prøve sig frem, for måske passer den ene metode bedre for dig end den gør for en anden skytte. Mange ting kan være individuelt. Træn samtidig på at skyde med begge øjne åbne. Rigtig mange skytte har problemer med dette, men det skyldes nok at mange får en klap for øjet som det første de får når de starter som nye skytte. Det er en alvorlig fejl, og gør det senere endnu mere vanskelig at bruge begge øjne når man sigter. Faktisk havde jeg aldrig set en klap for øjetinden jeg kom til Danmark. Øjne kan, og skal, også trænes!


Det er lidt forskelligt hvordan man sigter fra disciplin til disciplin. I præcisionsskydning, som jeg tenderer til at skrive om, sigter man et lille stykke under det sorte område på skydeskiven. (Sub-6) I Siluettpistol sigter man mod centrum. Men principperne er de samme uanset. Først vil jeg vise dig hvordan man gør dette korrekt. Og det du aldrig skal glemme er at du fokuserer på kornet på dit våben. Ikke andre steder. Det vil sige at du fokuserer ikke på skydeskiven og den ser ud som en noget tågebelagt skygge der fremme et sted. Det er en alvorlig fejl at fokusere på skydeskiven, og dersom du gør det, vil dit skud ramme mange centimeter forkert og uden noget fast mønster, men helt tilfældig rundt omkring.

En tegning som viser hvad man ser når man sigter. Focus er på kornet. Kornet ligger midt i kærven og kærvens og kornets top er i samme plan. Skiven er diffus.

Her ser du det perfekte sigte. Selve skiven er diffus fordi du ikke fokuserer på den, men på din kærv. Det er altså dit sigtemiddel du fokuserer på. Det er fordi en millimeter forskel her vil give mange centimeter udslag på træfpunktet. Er sigtet perfekt så vil din rysten på hånden faktisk ikke udgøre mere end dette på træfpunktet og dreje sig om de selv samme millimeter. Du sigter lige under det sorte på skydeskiven, sådan at den hvide stribe under det sorte på skiven har samme bredde som de to hvide striber mellem korn og kærv. Det er ikke et punkt du sigter på men et tænkt cirkulært område, for man kan ikke holde våbenet helt 100 % stille, uanset. Det er et sigteområde som ligner en lille cirkel. Dette tænkte område bliver så mindre og mindre efterhånden som du bliver mere øvet. Sigtemidlerne er da justeret således at når du sigter sådan, så rammer skuddet i 10'eren. Åbningen på kærven er ca. diameteren på den sorte cirkel og de to lyse felt, markeret med hver sin stor orange X, tilsvarer til sammen bredden på kornet, markeret ved orange 2X.

Det du skal lægge mærke til er at kornets top er plan med kærvens top. Kornet ligger nøjagtig i midten af kærven; der er lige meget "luft" både på højre og venstre side. Der er ingen områder hvor der er genskin; der er ikke en flade på toppen af korn eller kærv der skinner, og der er heller ingen af siderne der skinner.

På min egen pistol har jeg regnet ud at dersom jeg holder kornet kun 1 mm. skævt, så vil dette udgøre en vinkel på 0,27º. På en 15 meters bane vil dette udgøre 7 cm. på skiven og på en 25 meters bane vil det udgøre 12 cm. Med andre ord kan jeg i steden rotere min pistol i en cirkel, omkring løbsretningen, med radius på 12 cm!! og alligevel skyde lige så godt som dersom jeg ikke fokuserede på min kærv (og havde det 1 mm. skævt). Dette fortæller bedre end noget andet argument hvorfor man skal fokusere på sit sigtemiddel og ikke på skiven.

Jeg har nævnt at du skal have begge øjne åbne under pistolskydning. Hvorfor? Fordi det er naturlig at have begge øjne åbne når man ikke sover, og fordi dette er den mest behagelige stilling for de muskler som styrer dette. Når du er vågen skal du bevidst bruge muskler for at holde et øje lukket, og det er ikke sikkert at du bruger lige store kræfter til dette fra skud til skud, og det vil uanset kræve noget af din koncentration dersom du gør det. At lukke det andre øje vil medføre at dit sigteøje vil kompencere for det manglende lys ved at åbne pupillen mere. Ikke nok med det, men de muskler du bruger til at lukke øjet vil også påvirke det åbne øje, således at øjenæblet ikke har den afslappede, korrekte krumning, således at det er sværere at fokusere på det forreste sigtemiddel.

Du kan lave afdækning af det øje du ikke bruger til at sigte med, med en gennemskinnelig klap (fx fra en eddikedunk) Mange har tendens til at se/sigte forkert, hvis begge øjne er åbne uden afdækning. Sådanne klapper er også til at få købt. Hvis man foretager afdækning med en sort ugennemskinnelig øjenklap så vil det åbentstående øje kompensere for det manglende lysindfald i det lukkede øje med en udvidelse af pupillen, således at man får dårligere dybdesyn; præcis liksom når man lukker øjet ved hjælp af sine muskler. Men det naturlige er nu en gang at have begge øjne åbne. Skytten behøver ikke lære noget nyt og de stimuli som bliver sendt til centralnervesystemet er normalt, hvorved det ved afgrænsning for det ene øje også bliver sendt unormale stimuli som forstyrrer helheden. Signal fra begge øjne er som regel mere nøjagtige end kun signal fra det ene øje. Dybdeskarpheden forsvinder ved brug af kun ét øje osv. Men jeg ved godt at de aller fleste sværger til brug af øjeklap. Og jeg ved også at det bryder med princippet om at alt skal være så naturlig og afslappet som mulig - dersom man bruger en sådan anordning.

Jeg har ikke fortalt dig hvilket øje du skal sigte med. Det er også vigtigt. Du finder ud af hvilket øje du sigter med ved at stritte opad med din tommelfinger på strakt arm og sigte mod et punkt på væggen med begge øjne åbne. Dersom tommelen flytter sig i forhold til punktet på væggen når du lukker dit venstre øje, så er det det venstre øje du sigter med. Det er ikke til at tage fejl af, for sigtepunktet flytter sig temmelig langt når du lukker det øje du sigter med. Dersom du nu har fundet ud af at du sigter med venstre øje og alligevel er højrehåndet, så har du et problem. Du skal da skyde med venstre hånd. Og det er slet ikke nemt når man er højrehåndet. Mange vælger da at bruge en skydebrille som skygger for venstre øje, således at de skyder med højre hånd og sigter med højre øje, som ikke er det egentlige sigteøje. I nogle situationer er dette helt OK, men det skaber for eksempel vanskeligheder i de discipliner der du skal skyde mod mål i ukendt afstand. Man mister det meste af sin afstandsbedømmelse når man kun har et øje til rådighed, men det er jo ikke så mange discipliner man har brug for den, så lad ikke dette afskrække dig. Du skal bare være klar over at du skal foretage et valg. I de mange år jeg har skudt, så kan jeg kun huske at have mødt 3 personer som har dette problem.

Blender med max bredde 30mm Sideblender med max højde 40mm ISSF regler (DSkyU) er dette maxmål på blendere.

De tegninger af skive og sigtemidler her og videre i tabellen viser effekter af forskellige belysninger. Det er forklaret i cellen til højre og derfor er det ikke helt nødvændig at se billederne. Kornet stærkt belyst ovenfra. Man sigter "fint korn" og skuddet sidder for lavt. Kærv stærkt belyst ovenfra. Kornet ser ud til at være højere end det er og man sigter "grovt korn" og skuddet går for højt.
Kornet stærkt belyst fra venstre. Man sigter klemt korn til højre og skuddet går til højre. Kærv stærkt belyst fra venstre. Man klemmer til venstre og skuddet går til venstre
Når både korn og kærv er ligt belyst går skuddet som det skal. I dårlig belysning tager man ofte for grovt korn og skuddet går for højt.
Fint korn giver lavt træfpunkt Klemt korn til højre giver skud til højre.
Holdes våbenet skråt venstre så rammer man noget ned til venstre.

Husk at når du skal sigte på denne måde; lige under det sorte på skydeskiven, så skal du ikke "berøre" den sorte cirkelen med dit korn. Da vil du nemlig opleve den illusion at cirkelen udvider sig nedover.

Jeg vil nu vise dig nogle billeder af skydeskiver med piler som markerer tendens til at du rammer i den retning pilene viser. Jeg viser dig dette for at du skal kunne eliminere de fejl som du kan lave med hensyn til dit greb om våbenet. Du har nu allerede lært hvordan du skal stå og holde dit våben, samt hvordan aftrækket skal foregå. Derfor er det godt at kunne være i stand til at se bort fra sådanne fejl når du skal til at bedømme om du sigter forkert. For dersom du har en blanding af begge deler, så kan det være svært vanskelig for dig at vurdere hvad som skyldes hvad.

Og de fleste pistolskyttere her i Danmark er ikke helt klar over hvorfor der er nogle skruer på sigtemidlerne på konkurrencepistoler. Nogle foreninger gør til og med det, at de lader sine bedste skytte indstille sigtemidlerne på alle klubvåben, i den fejlagtige tro at to skytte kan skyde ens med den samme pistol, uden at stille sigtemidlerne! De to skruer er der for at bruges, men det kræver selvsagt at man er i stand til at samle sine skud nogenlunde godt, og at klassiske fejl ved ens skydning er udelukket.

De tegninger som er vist i denne tabel er blot en visualisering af teksten som står i cellen til højre. Derfor behøver man ikke se tegningene.
 1. Skud i området kl. 1:00-2:30 er karakteristisk for skyttens før-reaktion på rekylen. Skytten påvirker, i ubevidst afventen på rekylens opslag, skæftet med bagsiden af hånden, hvorved mundingen drejes op mod højre.
 2. Man ser også dette træfbillede dersom skytten stritter med stiv tommelfinger.
En stigende påvirkning af tommelfingerens tryk på pistolens venstre side bevirker at skuddet flyttes til højre. Skytten klemmer med tommelfingeren.
Skud placeret i området kl. 3:30-5:00 forårsages af at skytten strammer sit greb om pistolen. Herved tvinges mundingen til at dykke mod højre og udsvinget bliver større jo mere den sidste del af skuddet får karakter af et "klip" - spænder grebet og hiver skuddet af.
 1. Skytten bøjer håndleddet nedad for at modvirke rekylens opslag. Dette er typisk for skydning med grovvåben.
 2. Skytten sætter for tidlig af. Det vil sige at skytten slapper af i håndleddet før skuddet faktisk er gået.
 3. Skytten har for løst håndled og ekstra spænding i 4. og 5. finger.
 4. Skytten ser ud på skiven i stedet for at fokusere på forreste sigtemiddel.
 5. Skytten har manglende forståelse for korrekt sigtelinje - korn og kærv.
Klassisk nap. Dette er det mes klassiske fejlskud-billede. Det skyldes at skytten hiver skuddet af. Skytten skal træne korrekt aftræksteknik, nemlig at klemme skuddet af.

Dersom skud ligger mere kl.8 kan det være fordi skytten begynder at klemme med fingerspidserne under aftræk.
 1. Skytten har placeret aftræksfingeren forkert og påvirker pistolen med et skævt træk.
 2. Skytten har ikke lige meget luft på højre og venstre side af kornet.
Aftræk skal ske med "blommen" på pegefingeren. Der skal være luft mellem pegefingerens grundled og pistolen.
 1. Skytten har i forventning om rekylens virkninger allerede en brøkdel før skudafgangen været forud for udviklingen
 2. eller har sluppet kontakten med aftræksfingeren for tidligt og for hurtigt.
 3. Skytten glemmer eftersigte.
 4. Glemmer "follow through"
Herved påvirkes pistolen så mundingen kommer til at pege op og til venstre.
Skud kl. 11:30-12:00 kan skyldes at,
 1. skytten ser ud på skiven i stedet for at fokusere på forreste sigtemiddel.
 2. Skytten har manglende forståelse for korrekt vandret sigtelinje - korn og kærv.
 3. Kan også skyldes at skytten løfter håndleddet for at agere rekyl.
Dette er vanskelig at finde en speciel årsag til. Det kan være en kombination af ovennævnte fejl, vekslende styrke i håndens greb om pistolskæftet, forkert skydestilling, manglende fokus på forreste sigtemiddel etc.

Stillingsfejl Sigtefejl
Tegningen viser at skud går til højre eller venstre for centrum. Tegningen viser at skud går op og ned i forhold til centrum.

Skudanalysen kan være OK at have på et stykke papir så derfor har jeg en pdf fil du kan hente og printe dersom du vil have den. Du henter den ved at TRYKKE HER

Næste side    Printervenlig version

Af Arne Flåten. © 2003-2008