PPC 1500

Disciplinen PPC er en type præcisionsskydning med grovkaliber revolverende- og semi-automatiske pistoler. PPC indbefatter følgende våbenklasser:Våbenklasser

Klasse Type
SR Standard revolver .32 og derover.
SP Standard pistol .38/9mm og derover.
FR Fri revolver .32 og derover
FP Fri pistol .38/9mm og derover.

Skydningen gennemføres på en faste skydeanlæg på afstandene 3, 7, 15, 25 og 50 Yards. Der er ligeledes forskellige skydetider f.eks. 6 skud på 12 sekunder, 12 skud på 20 sekunder, 18 skud på 90 sekunder eller 24 skud på 165 sekunder. Tiderne inkluderer træk fra hylster og genladning.

Der forekommer også forskellige skydestillinger under en match.

Skiven som beskydes kaldes B-27 (1500x600 mm.) Skiven er ringdelt med værdier fra 7 til 10 og værdi X for bulls eye.

En match består af 150 skud og maksimum er 1500 point. Deraf navnet på disciplinen.

Download PPC 1500 regler på svensk: her

Af Arne Flåten. © 2003-2007