Steel Challenge - DSF

Her skal skytten teste sine evner til at skyde præcist og hurtigt. Den skytte, der rammer alle mål på samtlige stationer på den korteste tid vinder.

Dette er en skydning hvor man i fri udgangsstilling; stående, våben hylstret og sikret, skyder 7 forskellige stationer med opstilling af stålmål på forskellige afstande

Stålmål er runde eller kvadratiske. Afstande er fra 6m. og ud til 32m.

Alle grovpistol- & revolvertyper af centraltændingstypen (centerfire) i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand må benyttes. Minimum kaliber 9mm / .38 (9x19 og .38 Special). Der er følgende begrænsninger og inddelinger. Håndvåbnet skal være egnet til brug i hylster, - stævnelederen træffer ved tvivl afgørelse om dette.

Klasser, Steel Challenge
Klasse Mrk
A 104,00 sek. eller hurtigere.
B 104,01 - 123,02 sek.
C 123,03 - 150,36 sek.
D 150,37 og derover

Uklassificerede - Uklassificerede skytter skyder i den for I.P.S.C. gældende klasse ved førstegangsdeltagelse i Steel Challenge.

Våbenklasser, Steel Challenge
Klasse Mrk
Pistol friklasse Fri aftræktsvægt. Frie sigtemidler
Pistol standardklasse
Revolverklasse
Dameklasse

Udstyr

 • Genladningsmagasiner
  • Alle typer af magasiner er tilladt.
 • Opbevaring af genladningsmagasin
  • Genladningsmagasinet må kun opbevares i magasinholder placeret på skyttens bælte.
 • Tabte magasiner
  • Ekstra magasiner eller genladningsudstyr tabt utilsigtet eller mistet af en deltager efter at startsignalet er givet, må opsamles på sikker vis. Opsamlingen skal altid ske under hensyntagen til de gældende sikkerhedregler.
 • Hylstre
  • Hylstre til brug ved Steel Challenge skydninger skal overholde punkt 7.18 i DSF's oversættelse af "Rules of The International Practical Shooting Confederation". Dog er hylstre af typen "breakfront" forbudt.

Måltyper og målopstilling

 • Måltype
  • Alle mål er skiver lavet af stål med runde eller rektangulære former.
 • Målopstilling
  • Der er 5 skiver pr. station. Skiverne er opstillet på afstande fra 7-40 yards. (6,3 til 36 meter).

Afviklingen

 • Udgangsstilling
  • Hænderne holdes i skulderhøjde, således at håndleddene er synlige bagfra. Hvis hænderne ikke holdes højt nok oppe, vil skytten blive adviseret herom, for hver enkelt om-gang. Der vil tilgå skytten en procedurefejl på 5 sek., hvis skytten bevæger hænderne nærmere kroppen, efter "Are you ready" kommandoen er givet.
 • Scoring
  • På hver af de 7 stationer skydes der 5 omgange, hvoraf de 4 bedste omgange på de enkelte stationer er gældende. Hver skive skal træffes, den såkaldte stopplade skal skydes til sidst. Hvert skud affyret efter 30 sekunder på en station vil ikke være tællende i det samlede resultat. Det er skyttens eget ansvar at kontrollere sit eget resultat på skydekortet, samt efter endt station at underskrive dette. Hvis omgangen tager mere end 30 sekunder, stoppes skytten og omgangen giver automatisk 30 sekunder.
 • Tyvstart
  • Bevægelser efter kommandoen "Standby", vil blive opfattet som tyvstart. Dette vil blive påtalt efter endt omgang og skytten vil få 5 sek. i tidstillæg på omgangen.
 • Skud i utide
  • Skud afgivet i sikker retning efter kommandoen "load and make ready" og før kommandoen "range is clear" medfører 5 sek. i tidstillæg på omgangen. Skud afgivet før kommandoen "load and make ready" og efter kommandoen "range is clear" betragtes som usikker våbenbehandling og medfører øjeblikkelig diskvalifikation.
 • Prøveserie
  • Der skydes ikke prøveserie i Steel Challenge.
 • Genladning
  • Det er tilladt at genlade under skydningen.
 • Tidstagning
  • Elektronisk timer med mikrofon og et audiotivt startsignal med en forsinkelse på mellen 1½-3 sekunder. Tiden stopper ved sidst skudte skud eller når stoppladen aktiveres. ( dvs. er ramt.)

Banekommandoer

 • "Load and make ready" (lad og gør klar)
  • Skytten forbereder sig.
 • "Are you ready" (er du klar?)
  • Svarer skytten "Not ready" (ikke klar) ventes i ca. 15 sekunder, og herefter gentages: "Are you ready"
 • "Standby"
  • Timer aktiveres.
  • Efter 1,5-3 sekunder lyder startsignalet.
  • Efter endt omgang, genlader skytten selv og stiller sig i klarstilling. Procedure for en omgang gentages til alle omgange er skudt. Herefter:
 • "If you are finished, unload and show clear" (hvis du er færdig aflad, våbeneftersyn)
 • "Gun clear, hammer down, holster" (våbent tomt, hammer ned, hylster)
 • "Range is clear" (markering)
  • Klargøring til markering.

Af Arne Flåten. © 2003-2007