Standard Pistol 15m

Klasseprogram, standardpistol, 15m
Gruppe Klasse Skyde- stilling Antal gældende skud Klasseind- delings % Mærke- krav Mærke
Børn BK * Alle klasser 6 serier á 5 skud   232p Børnemærke
Junior JUN **   225p Juniormærke
Ungdom UNG     230p Ungdomsmærke
Senior 1 Stående frit med enhånds- fatning 10% (275) 275p Friskyttemærke
Senior 2 25% (262) 264p Guldmærke
Senior 3 30% (244) 246p Sølvmærke
Senior 4 35% 230p Bronzemærke
Veteran V1 ** 35% (258) 250p Veteranmærke
Veteran V2 ** 65%   Veteranmærke
Åben ÅKL ***   230p Åben klasse mærke


Bestemmelser
Skive Pistolskive 2000. Indadtælling anvendes ved berørt streg, mindste skudværdi er 3. Skiveskift efter hver serie.
Prøveskud Ubegrænset antal prøveskud på samme skive forud for gældende skydning.
Skydetid 45 minutter pr. skydning incl. prøveskud.
BK *) Skydestillingen skal være stående med under- armsstøtte og tohåndsfatning.
JUN & VET **) Skydestillingen må være en- eller tohåndsfat- ning efter skyttens eget ønske.
ÅKL ***) Skydestillingen skal være tohåndsfatning.
Kørestolsbrugere Tillades at skyde siddende i kørestolen i respek- tive klasser.
Klassegruppe Se side 401 - 403 i Skyttebogen

Klassedeling DSkyU

Klasse Alder Håndfatning
Ungdom 1 -13 år Stående med to håndsfatning og pudestøtte.
Ungdom 1A -13 år Stående med én håndsfatning og pudestøtte.
Ungdom 2 -16 år Stående med to håndsfatning.
Ungdom 2A -16 år Stående med én håndsfatning.
Herre-, Damejunior -20 år Stående med én håndsfatning.
Herre, Dame 21- Stående med én håndsfatning.
Veteran 1 45- år Stående med én håndsfatning.
Veteran 2 55- år Stående med én håndsfatning.
Veteran 3 65- år Stående med én håndsfatning eller to håndsfatning.

Fra 1/1-2005: I silhuetpistol- standardpistol- og 25 m pistolkonkurrencen for kvinder, tillades kun 1 (én) funktioneringsfejl.