Standard Pistol 25m

Klasseprogram, standardpistol, 25m
Gruppe Klasse Skyde- stilling Antal gældende skud Klasseind- delings % Mærkekrav Mærke
Børn BK *** Alle klasser 12 serier á 5 skud   ? ?
Junior JUN *   440p Juniormærke
Ungdom UNG     440p Ungdomsmærke
Senior 1 Stående frit med enhånds- fatning 20% (-) 530p Friskyttemærke
Senior 2 30% (-) 510p Guldmærke
Senior 3 50% (-) 480p Sølvmærke
440p Bronzemærke
Veteran VET *   440p Veteranmærke
Åben ÅKL **    440p Åbenklassemærke


Bestemmelser

Skive Pistolskive nr. 10. Indadtælling anvendes ved berørt streg.
Prøveskud Indtil 5 prøveskud forud for gældende skud. skydetid 150 sekunder.
Skydetid 4 serier à 150 sekunder, 4 serier à 20 sekunder og 4 serier à 10 sekunder. Markering efter hver serie.
JUN & VET *) Skydestillingen må være en- eller tohåndsfat-ning efter skyttens eget ønske.
ÅKL **) Skydestillingen skal være tohåndsfatning.
BK ***) Fra udendørssæsonen 2005. Stillingen skal være tohånds med underarmsstøtte.
Kørestolsbrugere Tillades at skyde siddende i kørestolen i respek- tive klasser.
Klassegruppe Se side 401 - 403 i Skyttebogen

Klassedeling DSkyU

Klasse Alder Håndfatning
Ungdom 1 -13 år Stående med to håndsfatning og pudestøtte.
Ungdom 2 -16 år Stående med to håndsfatning.
Dame-, Herrejunior -20 år Stående med én håndsfatning.
Dame-, Herresenior 21- Stående med én håndsfatning.
Veteran 1 45-55 Stående med én håndsfatning.
Veteran 2 55-65 Stående med én håndsfatning.
Veteran 3 65- Stående med én eller to håndsfatning.

Fra 1/1-2005: I silhuetpistol- standardpistol- og 25 m pistolkonkurrencen for kvinder, tillades kun 1 (én) funktioneringsfejl.